Ny bok av Ola Andersson och Herman Arfwedson: ”En stor andel bostäder byggs för fel behov”

Små hushåll om en eller två personer är i dag överlägset vanligast. De utgör 70 procent av de svenska hushållen. Ändå var bara 42 procent av de färdigställda lägenheterna i nybyggda hus under 2017 två rum och kök eller mindre.

Det konstaterar arkitekterna Ola Andersson och Herman Arfwedson, som i sin nya bok pekar på det akuta behovet av långt flera små bostäder. Titeln är ”En liten bok om små bostäder” och utgivare är Svensk Byggtjänst.

Författarna menar att nyckeln till att lösa bostadskrisen ligger i att få fart på planering och produktion av välplanerade och prisvärda små lägenheter.

– I de allra flesta bostäderna i Sverige bor idag en eller två personer. Det gäller såväl villor som lägenheter med bostadsrätt och hyresrätt. Totalt sett är det 70 procent och i hyresrätt är 80 procent en- eller tvåpersonshushåll, säger Herman Arfwedson.

– Det råder bostadsbrist i stora delar av Sverige, i storstäderna och universitetsstäder är den katastrofal. Det behövs bostäder av olika slag. Stora bostäder till stora hushåll, men framförallt små bostäder till små hushåll, som ofta inte är tillräckligt rika för att komma in på bostadsmarknaden, menar Ola Andersson.

Men bostadsproduktionen i Sverige är främst inriktad på större lägenheter. En färsk rapport från SCB visar att bara 42 procent av de färdigställda lägenheterna i nybyggda hus år 2017 var två rum och kök eller mindre. Medan 58 procent var tre rum och kök eller större.

I sin nya bok ger Ola Andersson och Herman Arfwedson konkreta förslag på hur vi ska få fram flera små lägenheter med rätt kvalitet, rätt läge och rätt pris – från stadsplanering till utformning och produktion.

Viktigt med rätt lägen
Arfwedson och Andersson anser att de små bostäderna bör byggas där det sociala, ekonomiska och kulturella utbudet är störst, eftersom ett litet hushåll har en större del av sitt liv utanför hemmet än en familj.

Men kan man verkligen snabbt planera och bygga många små bostäder med bra boendekvalitet och lägen?

– Ja, vad skulle kunna hindra oss, annat än försumlighet och bristande vilja, undrar Ola Andersson.

Behöver vi ompröva vad trångboddhet betyder?

– Nej. Att försämra bostadsstandarden genom att öka trångboddheten är oacceptabelt i ett samhälle med ekonomisk tillväxt. Små bostäder är för små hushåll, som inte behöver stora bostäder, säger Herman Arfwedson.

”Kommunerna måste börja ta sitt ansvar”
Behövs regeländringar eller kan det skapas många bra, små bostäder snabbt inom befintligt regelverk?

– Det befintliga regelverket har nyligen anpassats för att underlätta byggandet av små bostäder, och utgör inget hinder så länge byggherren använder sig av kompetenta arkitekter, menar Ola Andersson.

När det gäller kommunernas ansvar i denna fråga, är de båda författarna mycket tydliga:

– Kommunerna har genom sitt planmonopol, och i många fall ett stort markägande, i praktiken hela ansvaret för hela bostadsfrågan. Ett ansvar de inte tagit. Hade de gjort det hade vi inte haft bostadsbrist.

Och vad krävs för att få fart på produktionen av små bostäder som behövs?

– De sjunkande priserna på bostadsrätter visar att utbudet nu ökar snabbare än efterfrågan. Det viktiga är att kommunerna fortsätter att göra detaljplaner för bostäder, sänker markpriset i takt med att bostadspriserna sjunker och tar tillbaka byggrätter på kommunal mark som inte utnyttjas. Allt för att hålla uppe takten i bostadsbyggandet – med fokus på vilka lägenheter hushållen faktiskt behöver, säger Ola Andersson.

”En liten bok om små bostäder” ges ut av Svensk Byggtjänst, www.byggtjanst.se

Läs mer om författarna:
Ola Andersson
Herman Arfwedson

Boka medverkan på lanseringen av boken den 17 maj

För mer information och recensionsexemplar kontakta: 
pressansvarig Jörgen Hallström, 070-644 69 03, jorgen.hallstrom@byggtjanst.se

MyNewsdesk