Byggvägledning 10 i anslutning till BBR – Vatten och avlopp – ny utgåva

De senaste ändringarna i BBR berör främst anpassning till EU-lagstiftning och av krav på att installationerna ska vara utformade så att vattenskador begränsas och så att riskerna för spridning av legionella reduceras.

Den femte utgåvan av Byggvägledning 10 Vatten och avlopp tar hänsyn till och med BBR 25 (BFS 2017:5) som gäller från den 1 juli 2017.

I byggvägledningen kommenteras också de övergripande allmänna principer och krav kring vatten- och avloppsinstallationer som är gemensamma för alla avsnitten i BBR, exempelvis regler om material och produkter, projektering och utförande, verifiering samt drift- och underhållsinstruktioner.

Boken är en del i byggvägledningsserien – en rad handböcker som underlättar tillämpningen av föreskrifterna i Boverkets byggregler BBR. Med hjälp av byggvägledningarna får projektörer och byggare lättillgänglig och konkret information anpassad till de funktionskrav som samhället ställer på byggnader och anläggningar. Varje enskild handbok behandlar ett avgränsat fackområde och innehåller berörda delar av BBR med kommenterande text.

FAKTA

Författare: Marko Granroth och Lars Olof Matson

Förlag: AB Svensk Byggtjänst

Antal sidor: 158

Format: 169 x 239

Mjukband, svartvit, dekorfärg

MyNewsdesk