Svensk Byggtjänsts projekt Jämnt på jobbet lyfter goda exempel på Nordbygg och webben

Svensk Byggtjänsts projekt för ökad jämställdhet i byggsektorn – Jämnt på jobbet – tar plats på Stora Scenen under mässan Nordbygg i april 2018. Här lyfts goda exempel från bland andra Cramo och Ikano, för att inspirera andra arbetsgivare i branschen. Dessutom finns redan nu information, råd och erfarenheter om jämställdhetsarbete under vinjetten ”Jämnt på jobbet” på byggtjanst.se.

Jämnt på jobbet lanserades av Svensk Byggtjänsts VD Urban Månsson i en debattartikel i Dagens Industri, dagarna efter att #metoo-rörelsen briserat i Sverige under förra hösten.

– Syftet med projektet är att samla branschen för att konkret ta tag i och motverka den sexism och ojämställdhet som finns i vår sektor. Att problemen faktiskt finns och är allvarliga har framgått tydligt via #metoo-rörelsen och byggbranschens egen uppföljning #sistaspikenikistan, säger Urban Månsson.

Stark branschuppslutning
Svensk Byggtjänst bjöd i december in till ett möte för att skapa samverkan inom branschen genom Jämnt på jobbet. Ett 20-tal ledande aktörer inom samhällsbyggnad slöt upp bakom initiativet. De utryckte en önskan att Jämnt på jobbet skulle stå för en löpande rapportering och kunskapsuppbyggnad gällande jämställdhet i branschen.

– Därmed har vi på Svensk Byggtjänst tagit på oss rollen att vara byggsektorns nav för att samla och sprida information och kunskap om jämställdhet. Och inte minst lyfta goda exempel på hur det går att skapa konkreta förbättringar.

Kontinuerlig publicering på webben
Under vinjetten Jämnt på jobbet på byggtjanst.se publiceras redan nu kontinuerligt inslag i ämnet. Här kan man läsa om bland annat goda exempel, verktyg för jämställdhetsarbete, regler och fakta, rekrytering och karriär, innovationer för jämställdhet samt aktuella evenemang och möten inom området.

– Vi kommer med jämna mellanrum att samla det innehåll som byggs upp på webben, till pedagogiska rapporter. De ska kunna användas i företagens och organisationernas konkreta jämställdhetsarbete under till exempel utvecklingsprojekt och utbildningar, förklarar Urban Månsson.

Goda exempel på scenen under Nordbygg
Under Nordbygg blir det två inslag med Jämnt på jobbet från Stora Scenen på Stockholmsmässans entrétorg enligt följande:

Tisdag den 10 april, kl 10.00-10.30:

  • Urban Månsson, VD Svensk Byggtjänst, berättar om sin syn på jämställdhet i byggsektorn och branschprojektet Jämnt på jobbet.
  • Ingrid Hollertz, HR-chef, Cramo, berättar om företagets framgångsrika arbete med jämställdhet i hela organisationen, och att få in fler kvinnor i verksamheten. Plus hur detta ökat lönsamheten.

Torsdag den 12 april, kl 11.30-12.00:

  • Kajsa Hessel, ordförande Byggcheferna berättar om Stoppa Machokulturen och hur Byggcheferna och Byggnads nu jobbar vidare.
  • Patrik Rasmusson, personalchef på Ikano Bostadsproduktion, berättar om framgångsrika projektet Hentverkarna, där enbart kvinnliga hantverkare rekryterades till ett byggprojekt. Och om resultat och erfarenheter från projektet.

Fortsättningen i Almedalen
– Det känns mycket bra och viktigt att för göra dessa inslag på Nordbygg tillsammans med tre aktörer som också deltar i projektet Jämnt på jobbet, säger Urban Månsson.

– Jag ser också fram emot att ta Jämnt på jobbet vidare till Samhällsbyggararenan i Almedalen i sommar. Där blir perspektivet hur byggsektorn och näringslivet kan samverka med staten och politiken i denna viktiga fråga. Och hur politikerna kan skapa bättre förutsättningar för jämställdhet inom arbetslivet och byggsektorn i synnerhet. 

MyNewsdesk