Nominerade till Årets Bok 2018 hos Svensk Byggtjänst

Sex böcker utgivna av Svensk Byggtjänst har nominerats till "Årets Bok". Böckerna spänner över flera fackområden inom samhällsbyggnadssektorn

-Svensk Byggtjänst ger ut ca 25 titlar per år, både helt nya böcker och nya utgåvor av böcker som funnits tidigare. Vi är oerhört stolta över vår bokutgivning och vi ser därför fram emot och utmärkelsen Årets Bok 2018, säger Helen Strandgren, Förlagschef Svensk Byggtjänst.

DE NOMINERADE BÖCKERNA ÄR:

1. "En liten bok om små bostäder" av Ola Andersson och Herman Arfwedson
Boken handlar om hur vi idag måste se bortom "barnfamiljs-normen" när vi bygger bostäder och fokusera på att bygga praktiska och prisvärda lägenheter för majoriteten, det vill säga alla som bor en eller två personer i en lägenhet.

Läs mer om boken här: http://bit.ly/2A4cy2N

2. "Beteendebaserad säkerhet" av Erik Matton och Fredrik Rosengren
Boken handlar om att identifiera säkra beteenden och förbättra arbetssätt. Att skapa rätt förutsättningar genom att förstärka säkra beteenden i varje arbetsmoment bygger upp en säkrare arbetskultur och leder till en olycksfri byggarbetsplats.

Läs mer om boken här: http://bit.ly/2PxULG8

3. "Rättsfallsguiden" av Claes Sahlin, Martin Peterson, Maria Andersson och Lilian Vo
Boken presenterar referat av 173 domstolsavgöranden inom entreprenad- och konsulträtt och kan användas som uppslagsbok, guide och hjälpmedel för alla som arbetar inom entreprenadrättens område.

Läs mer om boken här: http://bit.ly/2RKd50E

4. "Entreprenadförsäkring" av Harald Ullman
Boken behandlar flera grundläggande försäkringsfrågor, däribland vilka risker entreprenadförsäkringen täcker, vad entreprenörens försäkringsplikt innebär, vilka rättigheter beställaren har i egenskap av medförsäkrad i entreprenadförsäkringen, på vilket sätt entreprenadförsäkringen kan utformas för att bli maximalt ändamålsenlig och samspelet mellan entreprenadförsäkringen och entreprenadavtalen.

Läs mer om boken här: http://bit.ly/2AueOjU

5. "Fastighetsautomation" av Markus Edmark
I boken behandlas hela arbetsprocessen från upphandling av konsult och entreprenörer, utförandet i entreprenörsskedet ända fram till en avslutat entreprenad. I separata kapitel beskrivs övergripande systemuppbyggnad, apparatskåp och elinstallation samt funktioner i driftkort och teknisk beskrivning med en tydlig koppling till AMAs system för att lätt kunna upprätta och förstå beskrivningar.

Läs mer om boken här: https://byggtjanst.se/…/installationer/fastighetsautomation/

6. "Leda byggprojekt" av Jan-Erik Ivansson
Leda byggprojekt är ett hjälpmedel för att underlätta bestämningen av konsultuppdragets innehåll, kvalitet och omfattning vid upphandling av projektledningstjänster för såväl privata som offentliga beställare.

Läs mer om boken här: https://bit.ly/2RtNkAq

Juryn för Årets Bok 2018
En jury med representanter från byggbranschen kommer att välja en slutgiltig vinnare. Juryn består av:

Matilda Stannow
Matilda Stannow är arkitekt och arkitekturskribent och har under 25 år ägnat sig åt att presentera och skriva om svensk arkitektur. Hon har ansvarat för en flertal monografier och böcker om svensk 1900-tals arkitektur. Matilda har arbetat som chefredaktör, redaktör och frilans på flera arkitekturtidskrifter. Hon arbetar nu som projektledare på Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad.

Johan Martinsson
Johan Martinsson arbetar som Branschchef på Installatörsföretag – den nya föreningen som är en sammanslagning av Elektriska Installatörsorganisationen EIO och VVS Företagen. Johan ansvarar för installationsbranschens konkurrensförmåga och utveckling.

Thomas Lundgren
Thomas Lundgren är byggnadsingenjör med erfarenhet inom entreprenad, projektering och byggmaterialindustrin. Thomas arbetar för Svensk Byggtjänst och har tidigare arbetat med AMA. Idag är han produktområdeschef med ansvar för Svensk Byggtjänsts produkter.

Vinnaren koras under kvällen den 5:e december på ett mingelevent i centrala Stockholm. 

För dig som är journalist och intresserad av att delta – kontakta helen.strandgren@byggtjanst.se

Följ oss i sociala medier för att läsa mer om de sex nominerade titlarna.

MyNewsdesk