Framgångsrika strategier för beställaren – ny bok

Beställaren är den viktigaste aktören i bygg- och förvaltningsverksamheter. Årligen upphandlas tjänster inom bygg- och förvaltningssektorn för flera hundra miljarder.

Flera statliga utredningar har pekat på bristen på kompetenta beställare av bygg-, konsult- och förvaltningstjänster och framhållit att bristen varit en starkt bidragande orsak till de problem med oväntade kostnadsökningar och klagomål på upphandlade tjänster som upplevts i bygg-och fastighetsbranschen.

Beställaren bestämmer spelreglerna vid alla upphandlingar och skapar genom sitt agerande förutsättningar för alla övriga aktörer/företag i sektorn.

Beställarens nycklar till framgång ger grunderna för den professionella beställarens agerande vid upphandling av tjänster. På så sätt att beställaren kan välja strategier som skapar bättre förutsättningar att nå uppställda mål.

Utgåvan är uppdaterad och reviderad sedan den utkom första gången 2011.

FAKTA

Titel: Beställarens nycklar till framgång

Författare: Bengt Hansson & Sofia Pemsel

Utgivare: AB Svensk Byggtjänst

Antal sidor: 266

Mjukband, fyrfärgstryck

MyNewsdesk