Pernilla Helmersson i Snåret: ”Översiktsplanen i sin traditionella form är död”

Översiktsplanering får en allt viktigare roll när Sveriges städer förtätas och kommunerna får fler komplexa frågeställningar att ta hänsyn till. I senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret går vi på djupet med översiktsplaneringens snårigheter.

I programmet träffar programledare Emma Jonsteg Carolina Fintling Rue, chef på översiktsplaneenheten på Tyresö kommun, Joel Edding, strategisk stadsplanerare på Stockholms stad, Pernilla Helmersson, samhällsplanerare på Umeå kommun och Niklas Svensson, marknads- och utvecklingsansvarig på White stadsbyggnad.

De senaste tio åren har översiktsplanering blivit allt viktigare. Byggaktörer är idag mer medvetna om att de bör läsa på i översiktsplanen för att lättare få igenom ett byggprojekt.

Förtätning och komplexa frågor
Ett allt större behov av förtätning och fler komplexa frågor som klimathotet och regionövergripande utmaningar tror panelen är några av skälen till det ökade intresset.
Men även sätten att presentera översiktsplaner på har förändrats.

–Något hände för drygt tio år sedan. Man valde då att bli friare i sin form och vågade göra översiktsplanen mer som ett tydligt kommunalt dokument – en vision om framtida Stockholm – före det var det mest ett torrt PBL-dokument, säger Niklas Svensson, som före tiden på White jobbade på Stockholms stad som biträdande stadsbyggnadsdirektör.

I grunden är en översiktsplan fortfarande en plan för kommunens mark- och vattenanvändning som ska ses över och aktualiseras varje mandatperiod.
Och kommunerna jobbar i dag med många intressanta grepp för att göra översiktsplaneringen mer effektiv och angelägen.

Nya intressanta grepp
I Tyresö kommun har man till exempel införlivat Agenda 2030 i sin översiktsplan och Stockholms stad har bland annat jobbat med att fokusera på fyra ytterstadsområden dit man behöver rikta mer resurser för att få igång byggandet ordentligt. I Umeå kommun jobbar man rullande och går in och gör översiktsplaner för de platser eller frågor där behovet är som störst.

–Jag skulle säga att den kommuntäckande översiktsplanen i sin traditionella form är död. Det är svårt att ajour-hålla den, säger Pernilla Helmersson.

Att locka medborgarna med tråkiga informationsmöten i en skolmatsal är också passé, tror Carolina Fintling Rue. Man måste ut och söka upp dem aktivt.

–Vi ser det som att vi har jobbat med att hitta Tyresös identitet och den har legat till grunden för hur vi har jobbat fram översiktsplanen, säger hon.

En sak har dock inte förändrats. Översiktsplanering behöver fortfarande ta tid och är en lång process. Det viktigaste är att översiktsplanen blir genomförbar och att nå dit tar tid, menar Joel Edding. Dessutom bör man också hela tiden återkoppla till de tidigare översiktsplanerna.

–Jag brukar säga att stadsbyggande och översiktsplanering inte är en bransch för den som söker snabba kickar, säger Joel Edding.

MyNewsdesk