Anna Broman i Snåret: ”Glädjande att politikerna är beredda att sätta sig ner och göra något åt bostadskrisen”

På söndag är det val i Sverige och många hoppas på en blocköverskridande bostadspolitisk överenskommelse när det politiska landskapet klarnat. Men vad bör och kan en sådan innehålla och kommer de blå och röda verkligen kunna komma överens denna gång? Bostadspolitik är ämnet för senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret.

I programmet medverkar de bostadspolitiska talespersonerna Mats Green (M) och Johan Löfstrand (S). Programledare Emma Jonsteg har även tagit hjälp av Sveriges Byggindustriers bostadspolitiska expert Anna Broman för att tränga bakom snabba löften och gå på djupet med frågan: Vad vill politikerna egentligen med bostadspolitiken?

Mats Green och Johan Löfstrand tycker ämnet är mer avgörande för samhället än vad många förstår. Johan Löfstrand ser bostadspolitiken som grundbulten för att bygga en välfärdsstat och Mats Green växte själv upp i ett utanförskapsområde, vilket har påverkat honom mycket.

–Ibland tror man att boendeproblematik och utanförskap bara är en reflektion av övriga samhällsproblem medan det i min värld är grundproblemet. Ett bostadsproblem blir ett skolproblem, ett kriminalproblem, ett kulturproblem, ett socialproblem – you name it, säger han.

Utvecklingen går åt fel håll
Sverige behöver enligt Boverket bygga 67 000 bostäder per år varje år till 2025 för att lösa bostadskrisen. Med nya rubriker från SCB om att bostadsbyggandet minskade med 10 procent under första halvåret i år jämfört med samma halvår förra året blir det tydligt att utvecklingen nu är på väg åt fel håll igen.

Det är amorteringskravet som skapat nedgången menar Mats Green, men Johan Löfstrand tror att det även är det stora utbudet av nya bostäder som svalkat ner marknaden.

Båda talespersonerna poängterar dock att det nu behövs ett helhetsgrepp där man ser över bland annat regler, skatter och partsmodeller.

Mats Green säger att Moderaterna är beredda att diskutera vilken helig ko som helst inom bostadspolitiken bara alla frågor kommer upp på bordet i samtalen.

Skattefrågor kan bli knäckfråga
Johan Löfstrand vill också se blocköverskridande samtal men oroar sig för att skattefrågorna kan komma att sätta käppar i hjulet för diskussionerna.

–Grunden för de här samtalen är att vi har en gemensam skattepolitisk diskussion. Tyvärr är det så att det politiska landskapet efter valet kan vara så bekymmersamt att man inte kan ha några sådana samtal. Det tror jag är det största hotet, säger han.

Anna Broman är efter att ha hört politikerna i Snåret dock nästan ”bombsäker” på att det blir en kommande blocköverskridande bostadspolitisk överenskommelse efter valet.

—Det är glädjande att man ser de utmaningar som finns och verkar vara beredda att sätta sig ner tillsammans och göra något åt situationen. Sen hoppas jag att man inte fastnar i frågor om regelförenklingar och subventioner utan kommer framåt både inom rörlighet och finansiering, säger hon.

MyNewsdesk