Arkitekt 2.0 – Guide för projekterande arkitekter

Arkitektyrket är på flera sätt ett komplext yrke som bygger på kunskap inom många olika områden. Arkitekter förväntas kunna ”lite om mycket”. Dagligen behöver arkitekten förhålla sig till ett flertal lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som reglerar den byggda miljön. Arkitekten också ha förmågan att visualisera och presentera sina idéer på ett övertygande och pedagogiskt sätt.

I Arkitekt 2.0 – Guide för projekterande arkitekter finns fakta och information samlad till stöd för den projekterande arkitekten, arkitektstudenten och andra verksamma i byggbranschen som vill skapa sig en helhetsbild av arkitektyrket och dess olika arbetsuppgifter.

Boken är indelad i fem delar. En övergripande del som beskriver Byggprocessen i sin helhet och ger en bild av de ramar och regelverk som finns att förhålla sig till i arkitektens vardag. Här behandlas också samhällets krav på det som byggs. I På kontoret presenteras system för ritningshantering, ritningsregler och projektorganisation. Här finns också en introduktion i grafisk formgivning samt en enklare sammanställning av olika typer av datoriserade ritningsverktyg. System och byggnadsdelar ger en översikt i ämnena byggfysik, byggteknik, konstruktion och dimensionering samt miljö och ekologi. Delen om Bostadsutformning och funktion handlar om tillgänglighet, funktionskrav och användbarhet. Här finns ett flertal standarder och rekommenderade mått redovisade. Boken avslutas med ett Lexikon som innehåller en översikt över de arkitekturhistoriska epokerna samt standarder för areaberäkning.

Arkitekt 2.0 – Guide för projekterande arkitekter är tänkt som en praktisk handbok för arkitekter och arkitektstudenter att ha nära tillhands, som ett verktyg under utbildningen och i det dagliga arbetet.

Om författarna
Jenny Eringstam är utbildad arkitekt, verksam i Göteborg och har också en fyraårig ingenjörsutbildning i byggteknik bakom sig. Nina Sandahl är utbildad arkitekt och delägare i ett arkitektkontor i Växjö.

Fakta

Författare: Jenny Eringstam & Nina Sandahl

Förlag: AB Svensk Byggtjänst

Antal sidor: 554

Flexoband

MyNewsdesk