Ny bok! Så lyckas du som projektledare vid fastighetsutveckling

Nu lanseras boken ”Projektledning vid fastighetsutveckling” där du får svar på hur man lyckas som projektledare i ett fastighetsutvecklingsprojekt. Henrik Larsson som arbetat med projektledning i bygg- och fastighetsbranschen i mer än 20 år resonerar utifrån egna erfarenheter och litteratur på området om hur man bäst driver projekt på ett effektivt sätt och samtidigt skapar värde för kunden.

Projektledning vid fastighetsutveckling tar sin utgångspunkt i projektledarens arbetsuppgifter. Projektledning handlar i mångt och mycket om att få andra att arbeta, men samtidigt måste projektledaren vara beredd att lägga mycket arbetstid på systematik i sina projekt.

I boken presenterar författaren ett antal modeller och verktyg som på ett konkret sätt hjälper projektledaren i fastighetsutvecklingsprojekt. Principerna är generella och fungerar för olika byggnadstyper, projektstorlekar och beställarorganisationer. När man har dessa principer klara för sig kan man på ett systematiskt sätt börja arbeta med projektets sakfrågor.

I boken diskuteras också standardisering som grund för ständig förbättring i en industriell fastighetsutveckling som effektiviserar arbetet och skapar mer värde för mindre arbete.

Det finns fortfarande en stor potential kvar i att integrera projektering och produktionsplanering för att få ner entreprenadkostnaderna. Innovation och digitalisering är också viktigt men man måste arbeta med ständig förbättring för att nå målen. Kanske är detta i sig den innovation som branschen behöver, säger Henrik Larsson.

Boken vänder sig till projektledare, arkitekter och beslutsfattare i bygg- och fastighetsbranschen samt projektörer och övriga som är nyfikna på hur en fastighetsutvecklare kan lyckas med sin projektledning.


Om författaren
Henrik Larsson är civilekonom och högskoleingenjör och har arbetat med projektledning och verksamhetsutveckling på Einar Mattsson i 16 år och tidigare med projektledning i kommunal och statlig verksamhet.


Fakta

Författare: Henrik Larsson

Förlag: AB Svensk Byggtjänst

Antal sidor: 186

Mjukband med flikar, illustrationer i fyrfärgstryck.

MyNewsdesk