2019

TISDAG 19 mars 2019
Att projektleda infrastrukturprojekt – ny handbok

Infrastrukturprojekt är unika och ofta komplexa att genomföra. De behöver därför drivas på olika sätt och med olika fokus även om det finns gemensamma nämnare i projekteringssätt och produktionsmetoder.Infrastrukturguiden – handbok i proj...MÅNDAG 11 mars 2019
Håll koll på entreprenadjuridiken med ny bok från Svensk Byggtjänst

”300 frågor och svar om entreprenadjuridik” är en sammanställning av ett stort antal frågor och svar i konkreta situationer där entreprenadjuridik används i lösningen på problem mellan parterna i ett affärsförhållande.Under åren 2007–2018 har ent...TISDAG 5 februari 2019
Satsa på hållbar stadsutveckling - ny bok

Den nya boken Hållbart såklart! ger en teoretisk bakgrund till vad hållbar stadsdelsutveckling är. Metoder och konkreta exempel på hållbarhetssatsningar gjorda av olika fastighetsägare runtom i Sverige beskrivs och frågan om hur hållbar stadsdelstutveck...


TISDAG 29 januari 2019
Den vackra stadsmiljön – boken Bygg det folk gillar

Bygg det folk gillar är en självhjälpsbok för överutbildade arkitekter. Syftet är att visa att man kan bygga städer och hus som människor utan arkitektutbildning uppskattar.Genom att besvara 186 frågor kan läsaren testa sig själv – är du en moder...


TISDAG 22 januari 2019
​Bostadsbestämmelser 2019 – Handbok med lösningsförslag

Handboken Bostadsbestämmelser fyller en viktig funktion eftersom myndigheternas föreskrifter inte innehåller förslag på lösningar. Handboken Bostadsbestämmelser ser till att praktisk kunskap inte går förlorad.2019 års utgåva innehåller de ändring...


TISDAG 15 januari 2019
Ny utgåva av Motiv MER

MOTIV MER fortsätter att vara till hjälp för såväl beställare som konsulter och entreprenörer med syftet att skapa entydiga förfrågningsunderlag till nytta för alla parter. Nu släpps Motiv MER, utgåva 2!<...


MÅNDAG 14 januari 2019
Arbetarskyddsregler för byggsektorn – Årets utgåva

Arbetarskyddsregler för byggsektorn utkommer varje år. Boken innehåller föreskrifter från Arbetsmiljöverket och lagar om arbetsmiljön som måste finnas tillgängliga på byggarbetsplatsen. Arkitekter och projektörer behöver också ta del av bokens innehåll....