Ersättning för produktivitetsförluster i entreprenader – en ny bok om störningskrav

Rättsbildningen inom entreprenadrätten har i endast begränsad utsträckning skett genom lagstiftning. Byggsektorns aktörer lutar sig istället huvudsakligen mot de Allmänna Bestämmelser (AB-avtalen) som utvecklas av Byggandets Kontraktskommitté och som har förhandlats fram av aktörernas intresseorganisationer. AB-avtalen är detaljerade och täcker en stor del av de olika partsförhållanden som är aktuella på entreprenadmarknaden.

Samlade störningskrav behandlar krav på ersättning för produktivitetsförluster i entreprenader. Ett exempel från AB-avtalen är krav avseende väsentlig rubbning. Utomlands finns en riklig litteratur kring samlade störningskrav (eng. cumulative impact claims eller global claims, nor. plunder og heft) och den rättsliga hanteringen av sådana krav. Det finns också omfattande utländsk forskning av betydande relevans för samlade störningskrav. I den svenska entreprenadrättsliga litteraturen har däremot samlade störningskrav länge levt en tämligen undanskymd tillvaro och forskningen har knappt alls uppmärksammats.

Boken tar avstamp i utländsk praxis, litteratur och forskning på området, för att mot denna bakgrund försöka utveckla närmare principer för hur samlade störningskrav bör hanteras under svensk rätt.


Om författaren:
Oskar Gentele är advokat och civ.ek. DHS.

FAKTA

Författare: Oskar Gentele
Förlag: AB Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 236
Mjukband med flikar, illustrationer i fyrfärgstryck

MyNewsdesk