Arbetarskyddsregler för byggsektorn – Årets utgåva

Arbetarskyddsregler för byggsektorn utkommer varje år. Boken innehåller föreskrifter från Arbetsmiljöverket och lagar om arbetsmiljön som måste finnas tillgängliga på byggarbetsplatsen. Arkitekter och projektörer behöver också ta del av bokens innehåll.

Texterna är exakt återgivna med ändringar och kommentarer inredigerade. Alla texter är giltiga per den 1 januari 2019, men boken innehåller också utkomna författningar som träder i kraft senare.

Nyheter är bland annat AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden (Arbetsmiljöverkets Författningssamling) som ersätter tidigare föreskrifter inom dessa områden.


FAKTA

Omslag: Between Art Direction AB

Förlag: AB Svensk Byggtjänst

Antal sidor: 958

Mjukband, svartvit inlaga

MyNewsdesk