​Bostadsbestämmelser 2019 – Handbok med lösningsförslag

Handboken Bostadsbestämmelser fyller en viktig funktion eftersom myndigheternas föreskrifter inte innehåller förslag på lösningar. Handboken Bostadsbestämmelser ser till att praktisk kunskap inte går förlorad.

2019 års utgåva innehåller de ändringar av byggreglerna som skett under 2017 och 2018 i BBR 25 (BFS 2017:5) och BBR 26 (BFS 2018:4). Ändringarna finns inom det viktiga energiområdet och behandlar

 • förtydligande av begreppet ”ändring av byggnad” i avsnitt 1
 • ändrade krav på hur byggnadens energianvändning ska verifieras genom mätning och beräkning
 • skärpta krav på fastbränsleeldning
 • nya krav på så kallade nära-nollenergibyggnader
 • brand- och ventilationsavsnitten har reviderats genom att beteckningar och hänvisningar till utgångna standarder har uppdaterats.
 • Författare är arkitekt SAR/MSA Hans Örnhall, tidigare ansvarig för bostadsutformningsfrågor på Planverket och Boverket. Han arbetar nu som praktiserande arkitekt och som sakkunnig i frågor som berör byggnadsutformning och säkerhet i byggnader.

  FAKTA

  Författare: Hans Örnhall

  Omslag, form och layout: Beate Pytz

  Förlag: AB Svensk Byggtjänst

  Antal sidor: 195

  Mjukband, svartvit

  MyNewsdesk