Nytt klassifikationssystem för all byggd miljö

Bristande kommunikation leder till ökade kostnader för byggande och förvaltning på många miljarder kronor varje år.

Klassifikationssystemet CoClass bidrar till att minska kostnaderna genom att erbjuda ett gemensamt och digitalt språk, baserat på internationell standard. CoClass utgör en fast grund för hantering av digital information om byggd miljö genom hela livscykeln: för kravställning, planering, projektering, byggande och tillgångsförvaltning.

Författaren gör grundlig genomgång av klassifikationsteori och hur den tillämpas. En beskrivning av den historiska utvecklingen av bygg­klassifikation ingår, liksom jämförelser med internationella system.

- Vi på Svensk Byggtjänst är glada för att kunna presentera denna bok på vårt förlag. Vi har i alla år ansvarat för BSAB och därför känns det naturligt att vi nu också utvecklar och förvaltar det branschgemensamma CoClass. Vi är ett branschägt bolag som har till uppgift att vara sektorns kunskaps- och informationsnav och denna bok träffar verkligen mitt i prick i det avseendet, säger Urban Månsson, vd för Svensk Byggtjänst

Boken CoClass – informationshantering för byggd miljö riktar sig till alla kategorier i bygg- och fastighetssektorn som vill skaffa sig information och djupare kunskap om digital informations­hantering för byggd miljö. Den kan även användas i utbildning.

FAKTA
Förlag: AB Svensk Byggtjänst
Grafisk form: Anki Björklund
Antal sidor: 181
Mjukband, illustrationer i fyrfärgstryck

MyNewsdesk