Byggmästarnas kostnadskalkylator – snabb kalkylering i fickformat

Byggmästarnas Kostnadskalkylator, ”BK 2019”, är avsedd som ett hjälpmedel för dem i byggnads- eller förvaltningsbranschen som snabbt och överskådligt behöver information om kostnadsdata. ”BK 2019” innehåller 15 avsnitt varav 10 huvudsakligen består av färdiga à-priser på detaljnivå.

BK 2019 är strukturerad efter BSAB 96 – det vill säga samma system som används i bland annat AMA Hus 18. Genom denna strukturering överensstämmer ordningsföljden i BK 2019 med byggbeskrivningen.

Material- och sektionspriser samt kalkylexempel utgör separata avsnitt.

Ingående enhetstid redovisas i separat kolumn för material. I de fall arbetet antages utföras av underentreprenör har i samma kolumn angetts UE. Tabeller och övrig information är tryckt på inplastade kort i avvikande färg sist i boken.

Samtliga kostnads- och prisuppgifter i boken är genomgående att betrakta som cirkapriser. Kostnader har förändrats såväl nedåt som uppåt för olika varor och arbeten. Det är därför inte lämpligt att använda priserna i 2018 års utgåva av BK med ett generellt påslag.

FAKTA

Förlag: AB Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 432
Format: 122 x 180 mm
Linnetrådshäftat mjukband, svartvit

MyNewsdesk