November


MÅNDAG 18 november 2019
Hur ska plan- och bygglagstiftningen tillämpas?

Reglerna i PBL för planering och byggande är omfattande och många gånger svårgenomträngliga.I denna skrift har vi samlat några lagar och allmänna råd som är centrala för tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen. Urvalet har skett i samråd me...


FREDAG 15 november 2019
Förebygg radonproblem i nya byggnader – ny bok

Radon utgör den största strålrisken i Sverige och i nyproduktion är det viktigt att förebygga att förhöjda radonhalter uppstår genom utformning av konstruktion och kontroll av byggmaterial. Radonboken – Nya byggnader beskriver utförligt hur man v...MÅNDAG 11 november 2019
Att vara byggherre – så mycket mer än byggande

Byggherren har en nyckelroll för utvecklingen av ett hållbart samhällsbyggande ur alla dess aspekter. Det är byggherren som har det yttersta ansvaret för att kraven från brukare, ägare och samhället uppfylls, därför handlar byggherrerollen om så mycket ...


FREDAG 8 november 2019
Nominerade till Årets Bok 2019 hos Svensk Byggtjänst

Fyra böcker utgivna av Svensk Byggtjänst har nominerats till "Årets Bok". Böckerna spänner över flera fackområden inom samhällsbyggnadssektorn.- Vi är oerhört stolta över våra nominerade och ser fram emot utmärkelsen Årets Bok 2019, säger Helen S...


TORSDAG 7 november 2019
Ny bok: Injustering av luftflöden i luftbehandlingssystem

”Injustering av luftflöden i luftbehandlingssystem” ersätter den injusteringsskrift som togs fram inom Nordiska ventilationsgruppen 1981 och som sedan dess har varit ett viktigt referensdokument till AMA när det gäller beställarens krav på injustering o...