November

MÅNDAG 11 november 2019
Att vara byggherre – så mycket mer än byggande

Byggherren har en nyckelroll för utvecklingen av ett hållbart samhällsbyggande ur alla dess aspekter. Det är byggherren som har det yttersta ansvaret för att kraven från brukare, ägare och samhället uppfylls, därför handlar byggherrerollen om så mycket ...


FREDAG 8 november 2019
Nominerade till Årets Bok 2019 hos Svensk Byggtjänst

Fyra böcker utgivna av Svensk Byggtjänst har nominerats till "Årets Bok". Böckerna spänner över flera fackområden inom samhällsbyggnadssektorn.- Vi är oerhört stolta över våra nominerade och ser fram emot utmärkelsen Årets Bok 2019, säger Helen S...


TORSDAG 7 november 2019
Ny bok: Injustering av luftflöden i luftbehandlingssystem

”Injustering av luftflöden i luftbehandlingssystem” ersätter den injusteringsskrift som togs fram inom Nordiska ventilationsgruppen 1981 och som sedan dess har varit ett viktigt referensdokument till AMA när det gäller beställarens krav på injustering o...