Hur ska plan- och bygglagstiftningen tillämpas?

Reglerna i PBL för planering och byggande är omfattande och många gånger svårgenomträngliga.

I denna skrift har vi samlat några lagar och allmänna råd som är centrala för tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen. Urvalet har skett i samråd med arkitekt SAR/MSA Carl-Gustaf Hagander, tidigare tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen.

Läsanvisning till Regelsamling för hushållning, planering och byggande
Regelsamlingen bygger på det regler som gällde den 1 augusti 2019. Vissa av lagarna innehåller bilagor och övergångsbestämmelser som inte tagits med då dessa är av begränsat intresse för tillämpningen idag. För aktuella och fullständiga regler hänvisar vi till riksdagens webbplats www.riksdagen.se. Även Boverket, Naturvårdsverket m.fl. har länkar till det aktuella och fullständiga regelverket.

I det inledande avsnittet ges en kortfattad bakgrund för att förstå när och hur regelverket ska förstås och tillämpas.

Orientering i regelsamlingen
För att lättare kunna orientera i regelsamlingen finns tumgrepp i boken. Dessa har olika blå nyans där lagarna är markerade med den mörkaste nyansen, därefter följer förordningarna och föreskrifterna och de allmänna råden har den ljusaste nyansen.

Boken innehåller också ett sakordsregister.

FAKTA
Omslag: Petra Fagerlind
Ombrytning: 65BM Konsult AB
Förlag: AB Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 288

Mjukband i tvåfärgstryck

MyNewsdesk