IVL och Sveriges Allmännytta i senaste Snåret – få koll på klimatdeklarationer inför lagkravet

Klimatdeklaration vid uppförande av byggnader blir krav från och med den 1 januari 2022, men vad innebär det i praktiken? Frågan står i fokus i det senaste avsnittet av podcasten Snåret. I programmet hörs programledaren Viktor Ginner tillsammans med Sofia Heintz, expert inom fastighetsutveckling och nyproduktion vid Sveriges Allmännytta samt Martin Erlandsson som arbetar med klimatanpassat byggande på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Boverket har påbörjat arbetet för införandet av lagkravet för klimatdeklarationer som i korthet innebär att byggnaders utsläpp vid produktionen ska beräknas och redovisas. Branschen har två år på sig att förbereda sig, men Martin Erlandsson, som arbetar med klimatanpassat byggande på IVL Svenska Miljöinstitutet, menar att branschen inte är förberedd på en klimatdeklarationslag.

Boverkets förslag innebär att man ska göra en deklaration när byggnaden är färdigställd. Byggherrarna behöver inte förbereda sig speciellt inför en klimatdeklarationslag då de kan ställa krav på entreprenören att denne ska utföra deklarationen. Frågan är dock om entreprenörerna är beredda på detta och det menar jag att de inte är i dagsläget.

Vägledning för klimatberäkningar i upphandlingar

Sveriges Allmännytta driver nu tillsammans med IVL och Kommuninvest ett projekt som ska resultera i en vägledning för att upphandla utifrån klimatberäkningarna, men redan idag börjar det annalkande kravet att märkas i upphandlingarna:

– Vi har idag stora upphandlingar där vi ställer krav på utvärdering av byggnadens klimatpåverkan. Med ramavtal som kan sträcka sig över sex år så måste vi redan nu arbeta utifrån det kommande lagkravet, berättar Sofia Heintz, expert inom fastighetsutveckling och nyproduktion vid Sveriges Allmännytta.

Hon menar också att visionen om en fossilfri allmännytta inte kommer nås endast med hjälp av klimatdeklarationer, men ser det som en jättebra start.

För bättre beredskap och insikt om vad kravet på klimatdeklarationer kommer innebära, lyssna på det senaste avsnittet av Snåret.

MyNewsdesk