April


MÅNDAG 27 april 2020
Nu lanseras AMA Anläggning 20 – ovanligt många kodändringar

Flera års slit, 50 teknikspecialister och ett 50-tal remissinstanser senare – nu är nya AMA Anläggning 20 här. Ett ovanligt stort antal ändringar i BSAB-tabellen hör till nyheterna.AMA står för allmän material- och arbetsbeskrivn...


MÅNDAG 27 april 2020
Byggkonstruktioner ska klara extrema händelser – ny handbok

Vid konstruktion av byggnader behöver man ta hänsyn till risker relaterade till extrema händelser som till exempel påkörning av fordon, attentat eller grova fel i byggprocessen. Begreppet robusthet används för att beskriva ett konstruktionssystems förmå...