I det senaste avsnittet av Snåret – så påverkas byggbranschen av AMA Anläggning 20

Flera års slit, 50 teknikspecialister och ett 50-tal remissinstanser senare – nu är AMA Anläggning 20 här. I senaste avsnittet av podcasten Snåret besvaras frågan om vad det innebär i praktiken för anläggnings–Sverige.

I tider av konjunkturnedgångar brukar just anläggning vara den del av byggbranschen som stabilt tuffar på. Därför passar podcasten Snåret på att belysa de förändringar som anläggningsbranschen behöver sätta sig in i när AMA Anläggning 20 nu tas i bruk.

Arbetas fram av branschen

AMA står för allmän material- och arbetsbeskrivning och är ett referensverk som funnits i 70 år i år. AMA-systemet är grunden för upprättande av handlingar, utförande och reglering av arbeten inom anläggning, hus, el samt vvs och kyl.

AMA ges ut av Svensk Byggtjänst men tas fram av branschen som helhet, med hjälp av en arbetsgrupp och en referensgrupp bestående av ett stort antal representanter från hela branschen och genom ett omfattande remissförfarande.

Det handlar om frivilliga bestämmelser som görs juridiskt bindande genom att åberopas i entreprenadavtal.

Undvik tvister

Som vanligt berörs beställare såväl som entreprenörer och konsulter.

– En stor del av vårt arbete är att försöka minimera antalet tvister. Jag vill därför att fler ska utbilda sig inom AMA, beställare har till exempel mycket att vinna på att ha bättre koll när de lämnar över till konsulter, förklarar Thomas Lindqvist som är projektledare för AMA Anläggning 20 och gäst i Snåret.

Snårets programledare Viktor Ginner har även tagit hjälp av erfarne teknikkonsulten Mats Werner, sakkunnig ordförande för AMA Anläggnings referensgrupp.

– Det stora branschintresset för AMA märks inte minst genom att vi inför varje nyutgivning får in stora mängder av synpunkter. AMA Anläggning 20 fick till exempel in tusentals synpunkter från marknaden, berättar Mats Werner.

Stort antal ändrade koder

2020 års version av AMA anläggning innehåller många nyheter som är viktiga att känna till för den som ska upprätta och läsa bygghandlingar. Allt som allt påverkas mer än 700 koder i BSAB-tabellen och förändringar har skett i en lång rad kapitel. Bland annat har de byggnadsverkskoder och byggdelskoder som infördes i AMA Anläggning 10 utgått.

Det har tillkommit nya koder för muddringsarbeten. Det, tillsammans med metod för klassificering av flytbenägenhet hos massor, samt metoder för behandling av massorna kommer förhoppningsvis att underlätta för den som ska räkna på muddringsarbeten, för att bara nämna ett par exempel. 

Lyssna på avsnittet!

MyNewsdesk