Augusti
TISDAG 18 augusti 2020
Ny handbok om ventilationskontroll

Ventilation förr och nu är en handbok och regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem. Boverkets byggregler (BBR) har reviderats ett antal gånger sedan den förra utgåvan av boken utkom 2007. Denna femte utgåva har kompletterats med utdrag u...