Februari


MÅNDAG 17 februari 2020
Minimikrav på luftväxling – numera ofta ett funktionskrav

Idag gäller det för byggherren, projektören, förvaltaren, entreprenören, tillsynsmyndigheten, funktionskontrollanten med flera, att veta hur många liter per sekund och person som uppfyller ett funktionskrav i en föreskrift för en viss typ av verksamhet ...