Ny handbok om tillämpningen av Plan- och bygglagen – PBL

PBL är en komplex lag som genomgått ett flertal, mer eller mindre genomgripande, ändringar sedan införandet 1987. Vid tillämpningen ska många olika intressen vägas mot varandra vilket gör det många gånger svårt att förstå vad som gäller och på vilka grunder besluten ska fattas.

Denna tredje utgåva av ”PBL. En handbok om PBL och samhällsbyggande” är kraftigt omarbetad och beskriver lagen i sitt sammanhang och hur den är tänkt att tillämpas.

Den ger även ett historiskt perspektiv på PBL. Tyngdpunkten ligger på den tillämpade delen och på de olika processer som genomsyrar PBL, med kommentarer, exempel och illustrationer för att underlätta förståelsen.

Men boken förmedlar också på ett lättbegripligt sätt PBLs bakgrund och koppling till andra lagar som berör samhällsbyggandet. Ett fylligt register, som kombinerar begreppsförklaringar och sidhänvisningar, bildar en uppslagsdel och snabb ingång till texten.

FAKTA:
Författare: Nancy Mattsson och Carl-Gustav Hagander
Förlag: AB Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 288
Format:210 x 220 mm
Linnetrådshäftat mjukband med flikar, fyrfärgstryck

MyNewsdesk