Öppen presentation av projekt AMA Funktion

 Öppen presentation av projekt AMA Funktion med Jan-Olof Edgar och Klas Eckerberg, Svensk Byggtjänst.
Jan-Olof Edgar och Klas Eckerberg, Svensk Byggtjänst.


Vi bjuder in till en allmän presentation som behandlar AMA Funktion och CoClass ur ett BIM-perspektiv.

Svensk Byggtjänst arbetar just nu med första etappen av utveckling kring en helt ny del i referensverket AMA. Den blir inriktad på funktionskrav för upphandling av totalentreprenader och är planerad att lanseras 2020. Den bidrar till att införa ett helt nytt mindset i samhällsbyggnadsprocessen med livscykeltänkande som utgångspunkt. AMA Funktion syftar till att utveckla en strukturerad och branschgemensam metod för kravhantering samt verifiering av krav baserad på klasser och egenskaper i CoClass. Funktionskrav ska gå att spåra och följa upp längs hela processen ända ut i förvaltningen. Funktionskraven ska även gå att prissätta för en entreprenör som lämnar anbud på totalentreprenad. AMA Funktion blir en viktig del i utvecklingen mot en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess.

På seminariet går vi igenom projektets plan och aktuell status. Vi går igenom principer för hur funktionskravbeskrivningar upprättas och hur de ska tolkas.
Vi kommer även redovisa exempel på hur CoClass tillämpas med hjälp av att kombinera koder från olika tabeller i s.k. ”tillämpningsstrukturer”

Börjar: onsdag den 13 juni 2018 kl. 09.30
Slutar: onsdag den 13 juni 2018 kl. 11.30
Plats: Ljusgården, Drottninggatan 33 i Stockholm

Läs mer om projektet här »

Välkommen att anmäla dig!

Tider:

09.30 Presentation av projekt AMA Funktion, Jan-Olof Edgar
10.15 Kaffepaus
10.30 Principer för funktionskravbeskrivningar, Jan-Olof Edgar
11.00 AMA Funktion och CoClass, tillämpningsstrukturer, Klas Eckerberg
11.30 Avslut

Anmäl dig här!