Globalisering, digitalisering och omsorg om varje projekt

Paneldebatt med ledande branschföreträdare på Årets Bygge.
Daan Cedergren, Svante Hagman, Niklas Sörensen samt Christel Armstrong Darvik.

Hur ska byggsektorn utvecklas för att möta de nya behov och krav som allt snabbare formas i samhället? Det kommer att diskuteras i en paneldebatt med ledande branschföreträdare under Årets Bygge.

Debatten följer direkt på förre statsministern Fredrik Reinfeldts inledningsanförande på temat ”Ett samhälle i förändring”. I panelen ingår Daan Cedergren, regionchef Husbyggnad på Sweco Architects, Svante Hagman, chef NCC Infrastructure och medlem i NCC AB:s koncernledning, Niklas Sörensen, vd, Ramböll Sverige AB samt Christel Armstrong Darvik, vd och koncernchef Stena Fastigheter AB.

Debattörerna kommer att diskutera hur byggsektorn påverkas och bör agera utifrån huvudpunkterna i Fredrik Reinfeldts inslag:

  • Vi lever längre liv och med nya livsfaser
  • Det sker stora förändringar kring hur vi arbetar
  • Befolkningsökningen går allt snabbare
  • Urbanisering och globalisering accelererar
  • Digitaliseringen fördjupas

I samband med ämnet digitalisering kommer paneldebatten även att kretsa kring några huvudpunkter i Svensk Byggtjänsts nya undersökning om digitalisering i byggsektorn.

”Vi är beredda att ta ledningen”

Niklas Sörensen ser fram emot paneldebatten och att få dela med sig av hur han och Ramböll ser på utvecklingsfrågorna:
– Vi jobbar hårt med att komma ännu närmare kunderna och medborgarna för att förstå deras behov. Digitalisering och globalisering är viktiga frågor som vi kommer att öka vårt fokus på. Vi tror att landsgränser blir mindre viktiga och att marknaderna kommer att närma sig varandra. Vi är beredda att ta ledningen i den förändring som vår bransch genomgår.

Omsorg om varje projekt

Daan Cedergren menar att utmaningarna spänner över väldigt stora områden, men vill särskilt lyfta kvaliteten i byggandet och omsorgen om varje projekt:
– Varje gång vi bygger något har vi chansen att göra samhället lite bättre. Just nu förändras samhället på ett sätt som kräver omfattande byggande och inom till exempel bostäder är behovet så stort att vi befinner oss i en krissituation.
– I det läget är det extra viktigt att vi tänker efter innan vi bygger och inte lägger våra resurser på att bygga fort och fel. Vi behöver utnyttja varje projekts potential att göra samhället bättre och se till så att det bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Bostäder och infrastruktur

Christel Armstrong Darvik kommer att dela med sig av sina tankar utifrån Stena Fastigheters beslut att fördubbla takten i sitt bostadsbyggande men alltjämt sätta de boende i centrum för sin förvaltning.
Svante Hagman har lång erfarenhet av husbyggnad, men kommer i sin nuvarande roll som chef för NCC Infrastructure främst att belysa utveckling och utmaningar vad gäller byggande inom anläggning och infrastruktur.


Årets Bygge Galan 2017