Parul Sharma inför konferens LOU den 8 november:

Anmälan till Konferens om LOU 8 november 2016

Till Program Konferens om LOU 8 november

”Det finns inga genvägar – det krävs rätt kompetens för att klara de sociala kraven i kommande LOU”

–Byggsektorn behöver främst kartlägga sina leverantörskedjor och skaffa tydlig kunskap om sina risker inom det sociala spektrumet.

Det är budskapet till branschen från Parul Sharma inför de sociala krav som kommer att finnas i nya LOU.

Parul Sharma är en av föreläsarna under konferensen om offentlig upphandling av bygg- och anläggningsprojekt den 8 november.

Ordförande i regeringens delegation

Hon är Counsel och Head of CSR Compliance på advokatfirman Vinge, och har många års fårs erfarenhet inom CSR (Corporate Social Responsibility). Parul har rankats som en av de mest inflytelserika CSR-experterna i Norden och är rektor på the Academy of Human Rights in Business, där över 400 företag har utbildats inom CSR-frågor. Parul har även utsetts till ordförande för svenska regeringens delegation för FN:s hållbarhetsmål.

Krav från EU och FN

Bakgrunden till att sociala krav nu införs i LOU är ett EU-direktiv som mer än tidigare betonar den offentliga upphandlingen som ett verktyg för hållbar utveckling - särskilt gällande den sociala dimensionen.

En viktig del i de sociala kraven är de kärnkonventioner som formulerats av ILO (International Labour Organisation), FN-organet som har ansvar för alla frågor som rör arbete.

”Hög tid att kraven införs”

–I de sociala kraven ingår tunga discipliner som mänskliga rättigheter, arbetstagarnas rättigheter och antikorruption. Dessa områden har varit starkt eftersatta i inköps- och upphandlingssammanhang. Men nu kommer ILO:s kärnkonventioner – gällande tvångsarbete, organisationsfrihet, barnarbete och så vidare – att bli så kallade skall-krav i LOU, konstaterar Parul Sharma som välkomnar denna utveckling.

–Det är hög tid att detta sker. Exploatering och moderna former av slaveri är en av vår tids största utmaningar i leverantörskedjan.

Rätt kompetens behövs i byggsektorn

För byggsektorn menar Parul att de sociala kraven i LOU främst medför behov av att kartlägga sina leverantörskedjor och att skaffa tydlig kunskap om sina risker inom det sociala spektrumet.

–Den första frågan byggsektorn måste ställa är ”har vi tillräcklig kompetens inom dessa nya kravområden som snart kommer?”

–Förutom rätt kompetens blir mandat från ledningen och uppföljning i form av riskhantering de mest fundamentala aspekterna för att lyckas nå de sociala krav som kommer att ställas. Det finns inga genvägar, säger Parul som tror att kunskapen om de sociala kraven i kommande på längre sikt blir en konkurrensfördel inom byggsektorn.

Minimikrav och nya arbetssätt

Under sitt anförande på LOU-konferensen den 8 november kommer Parul att beskriva vilka minimikrav som kommer att ställas inom sociala frågor och hållbarhet. Fokus i hennes anförande kommer att ligga på vikten av att bygga upp interna förmågor och kompetenser – nya arbetssätt - för att möta de nya kraven.