Per-Erik Eriksson, LTU: ”LOU får inte hämma goda affärer”

Anmälan till Konferens om LOU 8 november 2016

Till Program Konferens om LOU 8 november

”LOU får inte hämma goda affärer”

Det är viktigt att göra rätt enligt LOU men rädslan att göra fel får inte överskugga viljan att göra en bra affär. Förhoppningsvis kan förändringar i LOU på sikt främja innovation och fokus på livscykelkostnader.

Det menar professor Per-Erik Eriksson vid Luleå tekniska universitet som är inledningstalare under LOU-konferensen den 8 november. Han har gett sitt anförande titeln ”Upphandling av Bygg- och anläggningsprojekt: ett strategiskt- och situationsanpassat perspektiv”.

Per-Erik Erikssons forskning är inriktad på upphandling, organisering och styrning av investeringsprojekt med fokus på byggindustrin, samt lärande och innovation i projekt-baserad verksamhet.

Han har även, på uppdrag av Konkurrensverket, genomfört en granskning av entreprenadupphandlingar på den svenska byggmarknaden tillsammans med advokaten John Hane, Foyen Advokatfirma.

Affären snarare än juridiken

Jag tycker det är viktigt att offentliga beställare ser på upphandling utifrån ett strategiskt perspektiv där man sätter affären snarare än juridiken i centrum. Det är därmed viktigt att utveckla kompetens att utforma och implementera upphandlingsstrategier som är skräddarsydda för affären, men som även är i linje med riktlinjerna i LOU, säger Per-Erik Eriksson.

Stora offentliga beställare kan också behöva driva utvecklingen och testa var gränserna går för att skapa rättspraxis, annars finns det risk att vissa tolkar LOU för strikt vilket kan hämma goda affärer.

Funktion och teknik

Per-Erik Eriksson ser en risk i att många beställare har börjat upphandla entreprenörer på kontrakt enbart enligt ABT (Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader) istället för att använda AB (Allmänna Bestämmelser). Något som resulterar i att det blir en utmaning att efterfråga funktioner i förfrågningsunderlagen. Det blir istället en fokusering på specifika tekniska lösningar.

Många beställare behöver utveckla ny kompetens kring denna strategiskt viktiga fråga, menar Per-Erik Eriksson.

Innovation och livscykelkostnad

Han ser fördelar för byggsektorn i och med flera av de förändringar som väntas komma med nya LOU - trots att det kan ta tid att anpassa sig till dessa.

Förhoppningsvis kan fler beställare våga upphandla mer på mjuka parametrar istället för lägsta pris. Detta kan dock kräva kompetensutveckling eftersom det är svårare att formulera och utvärdera mjuka parametrar på ett regelmässigt korrekt sätt.

I ett längre perspektiv kan detta främja innovation och fokus på livscykelkostnader, snarare än fokus på att pressa investeringskostnader.

Under LOU-konferensen den 8 november kommer Per-Erik Eriksson, förutom sitt inledningsanförande, att även att medverka i en debatt. Den har temat ”Lagändringar av LOU – vilka är ändringarna och hur påverkar de vår bransch?”. Här deltar även Svante Hagman, affärsområdeschef för NCC Infrastructure och Anders Asplund, chefsjurist på Upphandlingsmyndigheten.