Välkommen att svara på remissen för
AMA, RA och MER Anläggning 17

Remissdokument

Nedan finner du remissdokumenten. Observera att AMA- och RA-texter är samlade i samma dokument under respektive kapitel.

Information om remissen hittar du här.

Ladda ner i pdf-format

AMA och RA Anläggning

MER Anläggning

Så svarar du

En mall för remissvaren hämtar du här.
Spara dina synpunkter och skicka filen via e-post till: remissAMAanlaggning17@byggtjanst.se.

Till den adressen kan du även mejla frågor och funderingar.
Vi är glada för dina synpunkter, senast den 29 augusti 2016.

Thomas Lindqvist & Yvonne Brinck     
Projektledare AMA Anläggning             

Caroline Jansson
Projektassistent Redaktionen AMA