Välkommen att svara på remissen – AMA EL 19

Remiss inför AMA EL 19 - var med och påverka.AMA EL och RA EL (Råd och anvisningar till AMA EL) kommer i nya versioner våren 2019. Fram till den 15 september har du chans att påverka innehållet genom att lämna dina synpunkter på remissversionen.

Nästa generation av AMA EL kommer att kompletteras med mät- och ersättningsregler för elarbeten. Den första utgåvan av MER EL presenteras som remiss i en sammanhängande pdf-fil.

Remissmaterialet för AMA och RA består av 11 pdf-filer som vardera omfattar ett kapitel. För att underlätta läsningen är AMA- och RA-texter samredigerade. Det innebär att för varje kod och rubrik presenteras först kravtexten (AMA-texten) och direkt därefter, med indragen spaltbredd, visas råd- och anvisningstexten (RA-texten).

Innehållet är förädlat i sin helhet med förändringar som rör bland annat följande områden.

Innehållet är förädlat i sin helhet med förändringar som rör bland annat följande områden.

  • Kapitel Y med koder och rubriker för märkning och skyltning, kontroll och injustering samt teknisk dokumentation har fått en ny kodstruktur som är gemensam för alla AMA:s fackområden. Kapitlet har även fått en genomgripande översyn, som förutom att all dokumentation ska tillhandahållas i digitalt format, även innebär synsättet att beställaren i klartext ska föreskriva de dokument som entreprenören ska lämna över. Syftet är att det ska bli lättare för beställaren att formulera samordnade krav, exempelvis i generalentreprenader, och att det samtidigt ska bli enklare för entreprenören att leverera enligt beställarens krav.
  • Teleavsnittet har kompletterats med larmdon och högtalare för utrymningslarm. Begrepp och termer är anpassade till att följa gällande standard för teleregistrering.
  • Reläskydd har lyfts ut från avsnittet om reläer.
  • Innehållet i AMA-nytt har inarbetats.
  • Hänvisningar till standarder och övriga referensdokument är aktualiserade och i ett flertal fall preciserade.