Välkommen att svara på remissen – AMA VVS & Kyla 19

Remiss inför AMA VVS & Kyla 19 - var med och påverka.AMA VVS & Kyla och RA VVS & Kyla (Råd och anvisningar till AMA VVS & Kyla) kommer i nya versioner våren 2019. Fram till den 15 september har du chans att påverka innehållet genom att lämna dina synpunkter på remissversionen.

Remissmaterialet består av tolv pdf-filer som vardera omfattar ett kapitel. För att underlätta läsningen är AMA- och RA-texter samredigerade. Det innebär att för varje kod och rubrik presenteras först kravtexten (AMA-texten) och direkt därefter, med indragen spaltbredd, visas råd- och anvisningstexten (RA-texten).

Innehållet är förädlat i sin helhet med förändringar som rör bland annat följande områden.

Innehållet är förädlat i sin helhet med förändringar som rör bland annat följande områden:

  • Kapitel Y med koder och rubriker för märkning och skyltning, kontroll och injustering samt teknisk dokumentation har fått en ny kodstruktur som är gemensam för alla AMA:s fackområden. Kapitlet har även fått en genomgripande översyn, som förutom att all dokumentation ska tillhandahållas i digitalt format, även innebär synsättet att beställaren i klartext ska föreskriva de dokument som entreprenören ska lämna över. Syftet är att det ska bli lättare för beställaren att formulera samordnade krav, exempelvis i generalentreprenader, och att det samtidigt ska bli enklare för entreprenören att leverera enligt beställarens krav.
  • Koder och rubriker som rör kylinstallationer är grundligt uppdaterade med tydligare såväl kravtexter som råd- och anvisningstexter.
  • Ökad samsyn med branschdokumentet Säker Vatteninstallation.
  • Nya koder och rubriker införda för bland annat luftrenare med ozon, renovering av ventilationskanaler och undertrycksavgasare.
  • Hänvisningar till standarder och övriga referensdokument är aktualiserade.
  • Titeln ändras från AMA VVS & Kyl till AMA VVS & Kyla.