Renoveringsinfo.se – allt du vill veta om renovering

Hälften av Sveriges lägenheter är i behov av renovering. Därför erbjuder vi dig som professionell bygg- och fastighetsaktör en helt ny tjänst med samlad kunskap kring renovering.

På renoveringsinfo.se kan du läsa nyheter, bevaka renoveringsprojekt, ta del av forskning på området och följa case och debattinlägg. Här finns också litteratur som behandlar lagar, regler, bestämmelser och vägledningar samt information om hur andra har gjort.

Renoveringsinfo.se är ett samarbete mellan Svensk Byggtjänst och Nationellt Renoveringscentrum vid Lunds Tekniska Högskola. 

Tipsa oss!

Har du tips och idéer på innehåll i tjänsten, mejla oss på tips@renoveringsinfo.se eller kontakta oss: 

Oscar Berg – tf Produktansvarig Omvärldsbevakning 
Telefon: 070-666 88 18

Anna-Klara Fresk Aspegren - Redaktör Omvärldsbevakning
Telefon: 072-558 73 91

Charlotte Steen – Chefredaktör Omvärldsbevakning
Telefon: 070-267 55 48