Stor undersökning om digitalisering i byggbranschen presenteras på Årets Bygge

Stor undersökning om digitalisering i byggbranschen presenteras på Årets Bygge

Under seminariet på Årets Bygge 2017 presenterar Svensk Byggtjänst en helt ny undersökning om digitalisering i byggbranschen. Under januari och februari har intervjuer gjorts med 300 chefer hos större byggentreprenörer, installatörer och bostadsbolag. Resultatet ger en högaktuell bild av var byggbranschen står just nu inom digitalisering och hur man ser på den digitala framtiden – både tekniskt och affärsmässigt.


– Enligt Vismas digitaliseringsindex är byggsektorn en av de sämsta branscherna i landet vad gäller digitalisering. Studien är på ett övergripande sätt inriktad på ekonomiska och administrativa processer. Men hur ser det ut om man granskar digitaliseringen i byggbranschen på ett mer djupgående sätt? Det vill vi ge svar på med den nya undersökningen som presenteras på Årets Bygge, förklarar Erik Kalmaru, kommunikationschef på Svensk Byggtjänst.

Färsk rapport till alla seminariedeltagare

Undersökningen görs av Industrifakta och sammanställs dagarna innan Årets Bygge till en rapport som alla seminariedeltagare får.
Undersökningen omfattar ett stort antal frågeställningar. De tillfrågade har bland annat fått uppskatta den digitala mognaden i sin egen verksamhet och beskriva hur deras digitala framtidsplaner ser ut. De har också fått bedöma den fortsatta utvecklingen inom digitalisering i branschen, och hur den kommer att påverka verksamhet och affärer i byggprocessen.

Digital kommunikation kan spara miljarder

– Att den digitala utvecklingen är oerhört viktig för vår branschs framtid på många plan är nog alla överens om. Tidigare undersökningar från Svensk Byggtjänst har visat att bristande kommunikation i bygg- och förvaltningsprocessen årligen kostar 60 miljarder kronor. Och här menar många i branschen att effektivare digital kommunikation är en stor del av lösningen. Inte minst i form av det nya digitala klassifikationssystemet CoClass som lanseras i vår, säger Erik Kalmaru.

Hänger samman med tävlingens inriktning

– I tävlingen Årets Bygge lyfter vi ju fram exempel på de bästa byggprojekten i Sverige vad gäller kvalitet, samarbete, ekonomi och form. Ökad och bättre digitalisering blir säkert allt mer avgörande för framgång i dessa parametrar. Därför känns det rätt att lyfta just digitalisering under seminariet på Årets Bygge, menar Erik Kalmaru.
Ämnet kommer inte bara att tas upp under presentationen av den nya undersökningen. Digitalisering kommer på flera sätt att vara en av de röda trådarna under seminariet.

Reinfeldt om digitalisering i det nya livet

Inledningstalaren Fredrik Reinfeldt ser digitaliseringen som en av de starkaste och viktigaste krafterna i samhällsutvecklingen. Något han tagit upp både i sin aktuella bok ”Nya livet” och i flera framträdanden och intervjuer. Men han poängterar hur viktigt det är att sätta in digitaliseringen i ett större perspektiv med stor befolkningstillväxt, urbanisering och globalisering.
– Vi måste bli rörligare, beredda att förändra oss mer och bli mer nyfikna på allt som sker, sa han till exempel i en intervju i Expressen strax före årsskiftet.

Bostadsministern om digital planering

Även bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson kommer i sitt anförande ”Nu bygger vi ut Sverige” att belysa digitaliseringens betydelse.
I december presenterade han och regeringen en ny bredbandsstrategi för Sverige. Och när han nyligen medverkande i Svensk Byggtjänst poddcast ”Snåret” lyfte han vikten av digitalisering i hela det bebyggda samhället:
– Smarta städer och smarta hem är en otroligt viktig komponent för att bidra till en bättre livsmiljö och ökad hälsa.
I programmet menade ministern även att det krävs ett standardiserat digitalt system för att få en effektivare planprocess.
– Detta system bör omfatta alla kommuner och myndigheter i landet, underströk han.

 

Årets Bygge Galan 2017