"Håll Nollan” med sikte på säkerhet

Ulrika Dolietis, VD, Samverkan för noll olyckor i byggbranschen”Samverkan för noll olyckor i byggbranschen” är namnet på en ny organisation som lanseras i samband med Årets Bygge 2017.
– I dagligt tal kommer vi dock att heta ”Håll Nollan”, berättar Ulrika Dolietis, nytillträdd VD.

Hon är en av talarna under seminariet på Årets Bygge och kommer på plats att lansera den nya satsningen.
Initiativet till ”Håll Nollan” kom för två år sedan då Tomas Ringdahl på Akademiska Hus tillsammans med ett antal vd:ar lanserade idén med att inrätta en branschgemensam organisation för ökad byggsäkerhet. Idén föll i god jord och projektet levde en tid under arbetsnamnet Safe Construction Council.

13 tunga aktörer med från start

Nu är det alltså dags att sjösätta organisationen med ett av de kanske viktigaste uppdragen inom byggbranschen. Från start står följande 13 medlemmar bakom ”Håll Nollan”:
Akademiska Hus, Skanska, Peab, NCC, Veidekke, Locum, Bravida, Assemblin, Jernhusen, Vasakronan, Byggherrarna, Sveriges Byggindustrier och Trafikverket.

Byggsektors fyra viktigaste säkerhetsfrågor

Satsningen på den här organisationen är viktig menar Ulrika Dolietis. Det är cirka 1 500 personer varje år som skadar sig så illa att de måste vara sjukskrivna i mer än 30 dagar vilket är något som måste tas på allvar. I avsiktsförklaringen, som medlemmarnas vd:ar skrivit på, beskrivs fyra intresseområden som man valt att fokusera på i syfte att nå ett lyckat säkerhetsarbete:
– Det första är ledarskap och kultur där man genom olika exempel kan samverka i att skapa en god säkerhetskultur.
– Den andra frågan gäller kompetens och utbildning, där en idé är att skapa en gemensam utbildning istället för att varje företag har sin egen.
– Det tredje är att utforma ett gemensamt arbetssätt för byggsektorn, så att det finns tydliga ramar som varje bygge kan hålla sig till.
– Till sist är mätning och uppföljning avgörande för att de krav som ställs faktiskt följs och inte bara blir ett dokument med kravställning.

Ringar på vattnet

– Byggherrarna är en viktig del i arbetet mot en säkrare bransch. Alla vet att entreprenörerna gör allt för att leverera det kunden vill ha. Om kunden då ställer krav och följer upp mer, ger det säkert ringar på vattnet och bidrar till en säkrare bransch, säger Ulrika Dolietis.

– Det finns mycket kunskap på området redan. Det vi behöver göra är att samla in och sprida den här kunskapen, så att företagen enkelt och effektivt kan samverka i riktning mot en säkrare bransch. Om varje enskilt företag försöker lösa säkerheten på egen hand tar det för lång tid.

Årets Bygge bidrar till att lyfta säkerhetsfrågorna

– I tävlingen Årets Bygge ska säkerhet vara ett tydligt kriterium, där ledarskap som präglas av en god säkerhetskultur lyfts fram. Det är mycket bra och bidrar till att sätta fokus på den så viktiga frågan om ökad säkerhet i byggsektorn, säger Ulrika Dolietis.


Årets Bygge Galan 2017