Nu sätter vi stopp för kränkningar och övergrepp inom byggbranschen

#sistaspikenikistan

Nu sätter vi stopp för kränkningar och övergrepp inom byggbranschen

Byggbranschen, precis som många andra branscher, har problem med machokultur, trakasserier och i värsta fall rena övergrepp. Det visar inte minst alla de vittnesmål som framkommit i samband med kampanjen #metoo. Många kvinnor, och även många män, väljer att lämna byggbranschen. Inte på grund av att det är tungt utan för att de möts av sexism och machoattityder. Detta är förödande för hela branschen. Vi måste kunna välkomna och behålla alla som vill arbeta i byggbranschen. Det finns många goda initiativ och projekt för att främja jämställdhet inom branschen som ger resultat. Men ska förändringen slå igenom på bred front behöver vi alla ta ett än större ansvar.

Vi kommer att ta vårt ansvar för att agera så att ingen människa utsätts för kränkningar eller övergrepp inom byggbranschen.

 

Stockholm den 30 november 2017

Kajsa Hessel, ordförande
Byggcheferna

Tommy Lenberg, verkställande direktör
Byggherrarna

Matz Larsson, samhällspolitiskt ansvarig
Ola Olsson, enhetschef
Byggnads

Ola Månsson, verkställande direktör
Amanda Rafter Ekenman, PR-ansvarig
Installatörsföretagen

Robert Jaaniste, verkställande direktör
Ikano Bostad

Johan Skoglund, verkst dir/koncernchef
JM AB

Lisa Palmer, styrelseledamot 
Sofia Eriksson, fd ordförande
Kvinnors Byggforum

Per-Erik Markström, bitr förhandlingschef
Maskinentreprenörerna

Henrik Landelius, Sverigechef
NCC Building

Maria Hernroth, hållbarhetschef
Peab AB

Åsa Johansson, ordförande
SABO

Ulrika Lindstrand, förbundsordf/president
Sveriges Ingenjörer 

Cajsa Winge 
Emmelie Renlund
#sistaspikenikistan

Veronica Rörsgård, HR-chef/vice verkställande direktör
Skanska Sverige AB

Erik Kalmaru, kommunikationschef
AB Svensk Byggtjänst

Helene Dahlgren, chef för verksamhetsstöd
Sveriges Byggindustrier

Eva Glückman, förhandlingschef
TMF- Trä- och Möbelföretagen

Kristin Linus, HR-chef
Veidekke Sverige AB

Urban MånssonSvensk Byggtjänst gör nu en långsiktig satsning mot sexism och ojämställdhet inom byggsektorn. Vi kommer att lägga särskilda resurser på att kontinuerligt rannsaka och bevaka vad som händer i denna fråga inom byggbranschen. Vilka missförhållanden och utmaningar finns i vår verklighet? Och vilka exempel kan visa på hur det ska vara och hur man når dit? Vi ska kontinuerligt arbeta fram ett material som kan användas för utvecklings- och utbildningsarbete ute bland byggföretagen och i byggutbildningarna.

Vill du bidra?
Vi vet att det görs en massa bra arbete runt om i organisationer och företag inom branschen. Om vi kan samla all kunskap och alla goda exempel, tror vi att kraften och framgången kan bli än större.

Om du/ni vill vara med och bidra är ni hjärtligt välkomna att anmäla ert intresse här så hör vi av oss snarast.

Jag vill bidra – kontakta mig:

Boende för unga – en ödesfråga för individ och samhälle

Allt fler unga vuxna i Sverige saknar en vettig bostadslösning. Det skapar osäkerhet och problem på individuell nivå. Och det orsakar låsningar i hela samhällsmaskineriet. Det behövs snabbt tillgängliga och billiga bostäder för unga vuxna i regioner med högskolor och arbetskraftsbehov. Annars blir det mycket kostsamma inbromsningar i framtidsutveckling och tillväxt.

Här har vi aktörer i hela samhällsbyggnadsprocessen ett stort ansvar - och stora möjligheter. Därför belyser och analyserar Svensk Byggtjänst löpande denna fråga på en rad vis: i rapporter, artiklar, debattinlägg och i vår podcast ”Snåret”. Här nedan finns länkar till några aktuella exempel.

Torsdagens hearing i riksdagen, om unga vuxnas möjlighet att finansiera ett eget boende, är en viktig dialog mellan samhällsbyggandets aktörer och politiken. Därför vill Svensk Byggtjänst bidra till att sprida denna hearing via webb-tv.

Se sändningen och ge oss återkopplingar och kommentarer via Twitter, #ungbostad

Erik Hellqvist, VD Svensk Byggtjänst