Boende för unga – en ödesfråga för individ och samhälle

Allt fler unga vuxna i Sverige saknar en vettig bostadslösning. Det skapar osäkerhet och problem på individuell nivå. Och det orsakar låsningar i hela samhällsmaskineriet. Det behövs snabbt tillgängliga och billiga bostäder för unga vuxna i regioner med högskolor och arbetskraftsbehov. Annars blir det mycket kostsamma inbromsningar i framtidsutveckling och tillväxt.

Här har vi aktörer i hela samhällsbyggnadsprocessen ett stort ansvar - och stora möjligheter. Därför belyser och analyserar Svensk Byggtjänst löpande denna fråga på en rad vis: i rapporter, artiklar, debattinlägg och i vår podcast ”Snåret”. Här nedan finns länkar till några aktuella exempel.

Torsdagens hearing i riksdagen, om unga vuxnas möjlighet att finansiera ett eget boende, är en viktig dialog mellan samhällsbyggandets aktörer och politiken. Därför vill Svensk Byggtjänst bidra till att sprida denna hearing via webb-tv.

Se sändningen och ge oss återkopplingar och kommentarer via Twitter, #ungbostad

Erik Hellqvist, VD Svensk Byggtjänst