Vi vill veta vad som håller unga samhällsbyggare vakna om natten!

Samhällsbyggnadssektorn har gått in i en omfattande generationsväxling och står inför stora pensionsavgångar. Samtidigt är behoven av nyproduktion och renovering av bostäder och infrastruktur enorma. Detta innebär stora utmaningar för den unga generationen samhällsbyggare och därför vill Svensk Byggtjänst ta reda på vad som håller dem vakna om natten – och hur vi tillsammans kan hitta lösningarna på problemen.

Samhällsbyggnadssektorns generationsväxling är speciell av två orsaker: Dels blir det historiskt sett mycket stora pensionsavgångar när 40- och 50-talisterna lämnar yrkeslivet. Dels är det ett stort åldersglapp mellan dem och de yngre som ska ta över.

Mot denna bakgrund är det oerhört viktigt att den nya generationen samhällsbyggare erbjuds den erfarenhetsöverföring och kompetensutveckling de vill ha. Och att de får möjlighet att vara med och utveckla de nya tjänster och verktyg som de ser behov av i framtiden.

– Vi vill ta reda på vilka utmaningar som unga stadsplanerare, byggherrar, arkitekter, tekniska konsulter, byggingenjörer och fastighetsförvaltare möter. Och titta på hur vi tillsammans kan hitta lösningarna som får dem att sova gott om natten, säger Erik Hellqvist, vd på Svensk Byggtjänst.

Unga samhällsbyggare sökes!
Är du själv ung samhällsbyggare och vill dela med dig av dina tankar och funderingar? Här på Svensk Byggtjänsts webbplats kan du besvara en enkät och få möjlighet att delta i projektet som kommer att löpa under sommaren och hösten. Enkäten finns också på olika sociala medier.

Almedalsveckan
Ska du till Almedalsveckan träffar vi dig gärna där. Vi kommer att hålla till vid Samhällsbyggararenan, Strandvägen 4 intill kongresshallen Wisby Strand. Är du intresserad av att bli intervjuad, får du gärna kontakta oss i förväg.

Skicka ditt mail till Jörgen Hallström, jorgen.hallstrom@byggtjanst.se