Webbinarie med författarna till Partnering – när, hur och varför?

”Partneringprojekt ger färre sjukskrivningar”.

Vad är det första man ska tänka på innan man börjar använda sig av partnering? Och vad menade egentligen Malin Österberg med att bowling kan vara viktigt i samverkansformen? Detta var några av de frågor som diskuterades på dagens webbinarie om partnering, arrangerat av Svensk Byggtjänst.

– Idag är det fokus på partnering där ni som tittar kommer att få grundläggande kunskaper i vad det är och när det är som mest lämpligt att använda konceptet.

Med de orden inledde Svensk Byggtjänsts redaktör Viktor Ginner webbinariet ”Partnering – när hur och varför?”. På plats var författarna John Hane och Malin Österberg för att svara på frågor om partnering samt presentera sin nya bok, Partneringboken – när, hur och varför?

John Hane är advokat och en av landets ledande specialister när det gäller upphandling av entreprenadkontrakt och partnering med utökad samverkan.

– Partnering är ett koncept för att driva byggprojekt tillsammans där samverkan krävs genom hela projektet. Branschen behöver samarbeta lite mer och motverka lite mindre, konstaterade John Hane.

Tillit och gemenskap

En förutsättning för partnering är tillit och gemensamma visioner där även teambuilding är en viktig del, menar Malin Österberg som arbetar som partneringledare. På frågan om inte teambuilding skapar mer administrativt jobb och stjäl tid svarar Malin:

– Teambuilding skapar inte tung administration. Dock tar det tid att planera hur man vill jobba tillsammans och samsas om sina olika erfarenheter. Men när strukturen väl sitter blir organisationen mer effektiv vilket alla tjänar på i längden.

– Att lära känna varandra på ett djupare plan kan kännas märkligt men faktum är att det lägger grunden till ett starkare förtroende och bättre kommunikation. Det är lättare att lyfta luren när man känner varandra och mindre risk att det uppstår konflikter. Därför kan gemensamma aktiviteter som till exempel bowling faktiskt vara viktigt i partnering, tillägger Malin Österberg. 

Utgå från fler faktorer

Ett stort diskussionsämne under webbinariet var i vilka situationer och projekt som partnering lämpar sig bäst och tvärtom.

– Partnering är lämpligt när det handlar om lite mer komplicerade byggprojekt. Till exempel projekt som är svåra att definiera och därmed olämpliga att upphandla på fast pris. Även projekt med stora osäkerheter där det finns risk att kostnader och produktionstid skenar iväg, berättar John Hane.

– Samtidigt behöver det inte vara projekttyp som styr utan man måste även titta på vilka resurser man har. Det är en viktig fråga att ställa sig innan man bestämmer sig för partnering. Det kan till och med bli en omväg att tillämpa samverkan som entreprenadform i mindre och enklare projekt, tillägger John Hane.

Ett sista ord?

Malin Österberg:
– Jag vill förtydliga att partnering handlar om att bygga en projektkultur där alla vill jobba. Vi sitter alla i samma båt där vi tillsammans ror med glädje och tillit. Partneringprojekt har också visat sig ha färre sjukskrivningar bland yrkesarbetare. Folk tycker det är roligt att arbeta och träffa sina medarbetare, avslutar Malin Österberg.

John Hane:
– Att arbeta som ett team minskar konflikter och är avgörande för att dialogen och effektiviteten ska flyta. Även värdet av en partneringledare är oumbärligt!

partneringboken_6474010

Pris: 555 kr + moms