Tillbaka

BIM, beskrivningsteknik och digitalisering i internationellt samarbete

12-15 juni stod Svensk Byggtjänst värd för International Construction Information Society, I.C.I.S, årsmöte i Stockholm. Temat för året var livscykeln för byggd miljö och hur dess information stöttar den cirkulära ekonomin.

null

– Mitt intryck av konferensen hittills är hur otroligt mycket det händer på området, och inte minst hur hållbarhetskraven driver digitalisering, konstaterar Jan-Olof Edgar, Svensk Byggtjänsts representant i I.C.I.S.

Under ett par dagar i juni besöktes Stockholm av delegater från sju länder som deltog i årsmötet för International Construction Society, I.C.I.S. (www.icis.org). Diskussioner och informativa dragningar gällande digitalisering, så som BIM och klassifikationssystem, beskrivningsteknik och inte minst hur hållbarhetskrav driver digitalisering, stod på schemat. Det övergripande temat för konferensen var “Life Cycle of a built asset and its information to support circular economy”.

null

Medgrundare
– Svensk Byggtjänst var med och grundade I.C.I.S. på 80-talet och har varit medlemmar i många år med visst uppehåll. Nyttan med att vara medlem är ett ömsesidigt kunskapsutbyte globalt kring digitalisering, beskrivningsteknik och BIM. Alla som är här har samma intresse och verkar i liknande företag runt om i världen, berättar Jan-Olof Edgar, utvecklingsstrateg och Svensk Byggtjänsts representant i I.C.I.S. 

– Varje år som konferensen ges slår det mig hur otroligt mycket som händer mellan gångerna, inte minst hur hållbarhetskraven driver digitalisering. Vi har även pratat mycket om det obrutna informationsflödet och livscykelhantering av information. 

null

Jan-Olof berättar att de organisationer som är medlemmar i I.C.I.S. är Byggtjänst-liknande företag runt om i världen som jobbar med informationshantering, tekniska beskrivningar och liknande.

–Många av dessa företag är icke vinstdrivande med cirkulära affärsmodeller, de ägs av branschorganisationer precis som Svensk Byggtjänst och återinvesterar därmed vinsterna i ny utveckling. Vi kan vara väldigt öppna med vad vi berättar för varandra och vi kan dela erfarenheter och kunskaper utan att behöva tänka på någon konkurrens mellan företagen. 

AMA Funktion och CoClass
Under konferensen presenterade Jan-Olof Edgar det helt nya digitala verktyget AMA Funktion som underlättar att ställa funktionskrav vid upphandling av totalentreprenader.

Jan-Olof demonstrerade verktyget och visade de olika nivåerna av funktioner och hur de väljs ut i samband med kravställning.

Han demonstrerade hur användaren skapar en funktionsbeskrivning med hjälp av kravmallar som är ett urval av objekt, med kravstrukturer och förslagstexter specifika för respektive projekt.  Idag finns kravmallar för flerbostadshus, äldreboende och förskola.

– Mallarna är anpassade efter det aktuella projektet. Vi har byggt en en enhetlig kravstruktur som gör det enklare att beskriva funktionskraven, från samtliga fackområden, knutet till specifika byggnadsverk, utrymmen och byggdelar, förklarade Jan-Olof.

null

Klimatdeklarationer och produktdata
Deltagarna fick en inblick i hur svensk lagstiftning och arbetet med standardiserad miljöproduktdata, EPD:er, framskrider. Sverige sågs som ett föregångsland tack vare vår lagstiftning kring klimatdeklarationer, som driver krav på redovisning, vilket i sin tur kräver strukturerade klimatdata.

Kristina Eliasson, Boverket höll en uppskattad presentation i detta ämne.

Martin Erlandsson, IVL, beskrev Resurshubben, som IVL tagit fram tillsammans med flera andra aktörer i ett Smart Built Environment-projekt.

– Med byggsektorns resurshubb har vi visionen om att skapa bättre förutsättningar för användningen av EPD:er som ett underlag för att bedöma produkters miljöprestanda. Hubben innehåller även ett resursregister som är öppet för att använda och underlättar all digital kommunikation av produktinformation.

Flera andra tunga föreläsare så som Bernt Olausson, Svenskt Trä, berättade om hur standardisering och digitalisering går hand i hand, och i slutänden kan användas för all den redovisning som behövs när det gäller ny lagstiftning kring klimatdeklarationerna, som skärps ytterligare 2027. Det är dags att komma ur startblocken nu för att vara redo då.

Trafikverket och BIM
Under konferensens andra dag stod Trafikverkets arbete med tillgångsförvaltning (AIM) och BIM i fokus. Mikael Törnqvist, strateg på Trafikverket, pratade om organisatoriska utmaningar när medarbetare jobbar i ”stuprör” med sina egna strukturer och menade att Spotifys användarvänliga uppbyggnad vore lösningen på problemet.

Peter Axelsson, strateg på Trafikverket, tog bland annat upp de långa livscykler som infrastrukturprojekt innebär och hur detta perspektiv förvårar när tekniska krav ständigt ändras.

Deltagarna fick också en inblick i byggnationen av Förbifart Stockholm där Jan Thorén och Roman Hassas från Trafikverket berättade om hur utförliga 3D-modeller har varit nyckeln i projektet givet de komplexa geologiska förutsättningarna när tunnlarna skulle sprängas ut. Förutom Trafikverket medverkade även Petr Vokoun, vd på Bimproject.cloud som är ett verktyg för att designa med BIM och Stefan Granberg, försäljningschef på Trimble, som presenterade exempel från det norska projektet E6 i Trøndelag och hur de använt sig av CoClass i projekteringen.

Globalt samarbete kring klassifikation
Richard Choy, I.C.I.S. ordförande från Australien beskrev sina intryck så här:

– Jag tror att en av de viktigaste frågorna för I.C.I.S. är hur vi flyttar världen till en global konstruktionskontext. Vi kommer alltid att ha skillnader, vi har olika regelverk i varje land och vi har olika standarder på många områden. Det globala samarbetet på detta område handlar om att föra alla framåt, så att du kan förbättra produktiviteten och kvaliteten i ditt eget land. Hållbarhet är ett mycket starkt fokus när det kommer till byggnadsinformation. Vi måste finna ett enhetligt sätt att definiera hållbarhet. I det arbetet vill vi gärna vara ett stöd för andra. AMA-Funktion och CoClass tror jag att är väldigt bra stöd i denna process. Inom fem år hoppas jag att branschen enats kring ett globalt klassificeringssystem. Sveriges arbete med klassificeringssystemen är verkligen inspirerande.

Tina Pringle, direktör för teknisk information på brittiska NBS (National Building Specification) förespråkade också samordning över nationsgränser.

– Det är väldigt viktigt att möta kollegor från andra länder som gör saker annorlunda. Det handlar om att lära sig, utbyta information och förstå. Vi vill undvika att uppfinna hjulet två gånger. Vi vill försäkra oss om att byggbranschen, som arbetar globalt, har ett globalt arbetssätt.

Radboud Baayen, ansvarig för standarder och internationella relationer på Stabu i Nederländerna ser både likheter och olikheter mellan AMA/CoClass och deras egna system.

– Det finns många likheter mellan det vi försöker uppnå, inte bara med AMA-funktion, men även hur de andra medlemmarna i I.C.I.S. arbetar med klassifikationssystem för att beskriva funktionskrav. Det är relativt nytt, vi brukade arbeta efter krav på resultat och tekniska beskrivningar, men nu rör vi oss mer mot att ställa funktionskrav som ”jag vill ha ett vattentätt tak som har en garanterad livslängd på 10 år” istället för att säga ”ni måste installera detta på taket”. Jag tror att det finns likheter mellan vad vi vill uppnå.

nullSvensk Byggtjänst8 Jul 2022