Tillbaka

Välkommen att svara på remissen för AMA AF Konsult 23

null

AMA AF Konsult används som underlag vid upprättande av föreskrifter för konsultuppdrag. Den är till för att förenkla arbetet med att formulera beställarens krav. Nu har du chans att påverka innehållet genom att lämna synpunkter på remissen till nya AMA AF Konsult 23. Den är liksom AMA AF Konsult 10 primärt baserad på ABK 09.

Innehållet i AMA AF Konsult 23 med tillhörande RA (råd och anvisningar) är uppdaterat i sin helhet och omfattar bland annat:

  • omarbetning av textinnehåll och uppdatering av samtliga kapitel
  • att det i samtliga kapitel har tillkommit nya rubriker och nya koder samt att vissa befintliga koder och rubriker har utgått
  • kodbeteckningar i kapitel AUC har anpassats såtillvida att den första siffran efter AUC är kopplad till aktuellt kapitel i ABK 09 och den andra siffran är, där det har varit möjligt, anpassad till aktuell § i detta kapitel
  • en bättre anpassning av AF till den utveckling som sker inom hållbarhetsområdet (miljö, klimat, socialt)
  • inarbetning och borttagning av ändringar och tillägg från AMA-nytt
  • redaktionella ändringar.

Remissdokument

Nedan finner du remissdokumenten. Observera att AMA- och RA-texter är samlade i samma dokument under respektive kapitel. RA – råd och anvisningar – visas med grå bakgrund.

Information om remissen hittar du här.

Jämförelsetabell mellan AMA AF Konsult 23 och AMA AF Konsult 10 hittar du här.

Ladda ner i pdf-format

Så här svarar du

En mall för remissvaren hämtar du här. Spara dina synpunkter och skicka filen via e-post till: remissAMAaf@byggtjanst.se

Till den adressen kan du även mejla frågor och funderingar.

Vi är tacksamma för dina synpunkter, senast den 30 juni 2023.

Mats Werner
Projektledare AMA AF Konsult