Tillbaka

Välkommen att svara på remissen för AMA, RA och MER Anläggning 23

null

Remissdokument

Nedan finner du remissdokumenten. Observera att AMA- och RA-texter är samlade i samma dokument under respektive kapitel.
RA – råd och anvisningar – visas med grå bakgrund.

Läs gärna artiklarna om remissen från AMA-nytt 1/22
Remiss AMA Anläggning 23
Remiss MER Anläggning 23

Information om remissen hittar du här.

Ladda ner i pdf-format

AMA och RA Anläggning 23

MER Anläggning 23

Så här svarar du

En mall för remissvaren hämtar du här.
Spara dina synpunkter och skicka filen via e-post till: remissAMAanlaggning@byggtjanst.se

Till den adressen kan du även mejla frågor och funderingar.

Vi är tacksamma för dina synpunkter, senast den 25 september 2022.

Caroline Lindblad, Martin Jonsson, Mats Werner, Thomas Lindqvist och Yvonne Brinck
Projektledare AMA Anläggning
 

nullSvensk Byggtjänst23 Jun 2022