Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Genom att fortsätta använda sidan accepterar du cookies och vår personuppgiftspolicy.

Tillbaka

AMA Funktion hjälper dig att upphandla med funktionskrav

Under 2021 presenterar Svensk Byggtjänst en helt ny medlem i AMA-familjen. AMA Funktion, som den nya tjänsten heter, är ett länge efterfrågat hjälpmedel för upprättande av funktionskrav för totalentreprenader.

null

"Med AMA Funktion får branschen ett stöd för upphandling av totalentreprenader."

Med AMA Funktion får branschen ett nytt stöd för upphandling av entreprenader. Svensk Byggtjänst har i AMA Funktion tagit fram en branschmetodik där funktionskrav blir en naturlig del av de tidiga skedena i byggprocessen. Kraven som tagits fram går sedan att följa genom byggnadsverkets livscykel. 

Verktyget AMA Funktion Studio, som bygger på klassifikationssystemet CoClass, hjälper beställaren att ta fram kravdokument inför en upphandling. Genom att basera upphandlingen på funktionskrav så gebeställaren större utrymme för entreprenören att hitta lösningar. Vid skapandet av ett projekt i AMA Funktion Studio är det möjligt att ta stöd av Svensk Byggtjänst framtagna kravmallar för olika byggnadsverk.  

Entreprenadformen totalentreprenad har funnits sedan 1970-talet och är en entreprenadform där entreprenören svarar för projektering och utförande. Totalentreprenaden är speciellt lämplig för beställare och används för att kunna ställa funktionskrav som efterfrågar en lösning på ett problem, i stället för enskilda produkter. Genom att ställa funktionskrav har beställaren möjlighet att nyttja marknadens kreativitet hos entreprenörer, arkitekter och konsulter som gynnar nya innovationer och lösningar 

AMA Funktion Studio fungerar lika väl för totalentreprenader som för utförande entreprenader.   

Läs mer om vårt verktyg AMA Funktion Studio