AMA AF

AMA AF 12 English edition

AMA AF 12. Engelsk utgåva

"Guidance for the preparation of particular conditions for Building and Civil Engineering Works and Building Services Contracts" är en översättning till engelska av AMA AF 12...

Pris: 3 390 kr + moms

motiv_ama_af_12_650_6361105

Motiv AMA AF 12

Motiv till AMA AF 12 är till hjälp för dig som ska upprätta Administrativa föreskrifter och för dig som ska tolka innehållet i en AF-del som ansluter till AMA AF 12...

Pris: 2 600 kr + moms

ama_af_12_650_6361104

AMA AF 12

AMA AF 12 används som underlag när man ska upprätta administrativa föreskrifter (AF) för entreprenader. Den är gemensam för alla tekniska fackområden och förenklar arbetet med att formulera beställarens krav...

Pris: 3 390 kr + moms

ama_af_kop_08_650_6361111

AMA AF Köp 08

Reglerna i AMA AF Köp 08 är avsedda att tjäna som underlag vid upprättande av administrativa föreskrifter för köp av varor inom byggsektorn. Denna uppdaterade version av AF Köp 98 är anpassad till ABM 07...

Pris: 1 350 kr + moms

ama_af_07_650_6361102

AMA AF 07

AMA AF 07 är Administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. Innehållet i AMA AF har förändrats utifrån AB 04 och ABT 06 i vissa avsnitt varför en del befintliga koder flyttats och n...

Pris: 3 390 kr + moms

ama_af_07_engelsk_650_6361103

AMA AF 07. Engelsk utgåva

"Guidance for the preparation of particular conditions for Building and Civil Engineering Works and Building Services Contracts" är en översättning till engelska av AMA AF 07. Boken har utformats med svensk och engelsk text parallellt...

Pris: 2 260 kr + moms