AMA EL

AMA EL 16 Allmän material- och arbetsbeskrivning för eltekniska arbeten

AMA EL 16

AMA EL 16 är avsedd som underlag och referens när tekniska beskrivningar för el- och teletekniska arbeten ska upprättas och när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen. AMA EL 16 är en revidering av AMA EL 12...

Pris: 3 250 kr + moms

RA EL 16 Råd och anvisningar till AMA EL 16

RA EL 16

RA EL 16 riktar sig framför allt till projektörer som upprättar tekniska beskrivningar i anslutning till AMA EL 16. Verket innehåller en omfattande erfarenhetsbaserad checklista över de uppgifter som är relevanta att föra in under koder och rubriker ...

Pris: 3 250 kr + moms

motiv_mer_650_6361801

Motiv MER

Motiv MER är riktad till alla som arbetar med MER Mät- och ersättningsregler som verktyg. Reglerna i MER är relativt kortfattande och inte så "berättande" men här får du mera kött på benen...

Pris: 2 490 kr + moms

ama_el_12_650_6361621

E-BOK AMA EL 12

AMA EL är ett referensverk att använda vid upprättande av beskrivning och vid utförande av elektriska arbeten. AMA EL ges ut i nya versioner vart tredje år. AMA EL 12 är en revidering av AMA EL 09...

Pris: 2 600 kr + moms

ra_el_12_650_6361622

RA EL 12

RA EL innehåller Råd och Anvisningar som hjälp till dig som upprättar beskrivningar för elektriska arbeten. RA EL ges ut i nya versioner vart tredje år. RA EL 12 är en revidering av RA EL 09...

Pris: 3 250 kr + moms

ama_el_09_650_6361611

AMA EL 09

”AMA EL 09” är ett referensverk som används vid upprättande av beskrivning och vid utförande av avtalade elektriska arbeten. ”AMA EL 09” är en revidering av EL AMA 98. Revideringen bygger på alla förändringar som tidigare presenterats i AMA-nytt...

Pris: 3 250 kr + moms

ra_el_09_650_6361612

RA EL 09

RA EL 09, Rå doch anvisningar till AMA EL 09 används som hjälpmedel vid upprättande av beskrivningar. Råd och anvisningar till AMA EL har omarbetats utifrån förändringar som presenterats i AMA-nytt...

Pris: 3 250 kr + moms