AMA Utbildningsmaterial

utbildningsmaterial_ama_beskrivning_6359990

Utb.mtrl i AMA och beskrivning

Utbildningsmaterial i AMA och beskrivning är framtaget av Svensk Byggtjänst och avsett som elev-/kursmaterial till en halvdagskurs för att ge en grundläggande insikt och förståelse om AMA:- hur de olika delarna i AMA används tillsammans- AMAs relatio...

Pris: 535 kr + moms