AMA VVS & Kyl

AMA VVS & Kyl 16 Allmän material- och arbetsbeskrivning för VVS- och kyltekniska arbeten

AMA VVS & Kyl 16

AMA VVS & Kyl 16 är avsedd som underlag och referens när tekniska beskrivningar för vvs- och kyltekniska arbeten ska upprättas och när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen. AMA VVS & Kyl 16 är en revidering av AMA VVS & Kyl 12...

Pris: 3 250 kr + moms

RA VVS & Kyl 16 Råd och anvisningar till AMA VVS och Kyl 16

RA VVS & Kyl 16

RA VVS & Kyl 16 riktar sig framför allt till projektörer som upprättar tekniska beskrivningar i anslutning till AMA VVS & Kyl 16. Verket innehåller en omfattande erfarenhetsbaserad checklista över de uppgifter som är relevanta att föra in und...

Pris: 3 250 kr + moms

motiv_mer_650_6361801

Motiv MER

Motiv MER är riktad till alla som arbetar med MER Mät- och ersättningsregler som verktyg. Reglerna i MER är relativt kortfattande och inte så "berättande" men här får du mera kött på benen...

Pris: 2 490 kr + moms

ama_vvs_kyl_12_650_6361421

AMA VVS & Kyl 12

AMA VVS & Kyl är ett referensverk som används vid upprättande av beskrivningar och utförande av vvs- och kyltekniska arbeten. AMA VVS & Kyl ges ut i nya versioner vart tredje år. AMA VVS & Kyl 12 är en revidering av AMA VVS och Kyl 09...

Pris: 3 250 kr + moms

ra_vvs_ky_12_650_6361422

RA VVS & Kyl 12

RA VVS & Kyl innehåller Råd och Anvisningar som hjälp till dig som upprättar beskrivningar för vvs- och kyltekniska arbeten. RA VVS & Kyl ges ut i nya versioner vart tredje år. RA VVS & Kyl 12 är en revidering av RA VVS och Kyl 09...

Pris: 3 250 kr + moms

ama_vvs_kyl_09_650_6361411

AMA VVS & Kyl 09

”AMA VVS & Kyl 09” är ett referensverk som används vid upprättande av beskrivningar och utförande av avtalade vvs-tekniska arbeten och kyltekniska arbeten. Nytt är att VVS och Kyl ges ut i ett samlat dokument...

Pris: 3 250 kr + moms

ra_vvs_kyl_09_650_6361412

RA VVS & Kyl 09

"RA VVS & Kyl 09. Råd och anvisningar till AMA VVS & Kyl 09" används som hjälpmedel vid upprättande av beskrivningar. "RA VVS & Kyl 09" har samma indelning som AMA VVS & Kyl 09 som nu är utgivet i ett samlat dokument...

Pris: 3 250 kr + moms