Årets bok

Utdelningen av ”Årets bok” är ett initiativ för att rikta fokus på titlar Svensk Byggtjänst givit ut under ett kalenderår. Svensk Byggtjänsts förlagschef nominerar titlar ur årets egna utgivning och juryn som väljer vinnarboken består av representanter från byggbranschen. Juryn varierar från år till år.

Bedömningskriterier för Årets bok
Priset Årets bok tilldelas den bok utgiven av Svensk Byggtjänst som under året på bästa sätt till form och innehåll förmedlar och tillgängliggör kunskap av relevans inom byggbranschen. 

Nominerade sedan 2018
Utmärkelsen har funnits sedan år 2018. Nedan hittar du samtliga böcker som varit nominerade.

 

Provläs
Tidstypiska kök & bad 1880-2000

Av: Gustav Bergström, Cecilia Björk, Laila Reppen

Vinnare av Årets bok 2020! Boken ger en illustrativ bild av standard- och stilutvecklingen av kök och badrum i Sveriges flerbostadshus och småhus. Utformning och utrustning av kök och badrum följer tidsandan genom decennierna, såväl tekniskt som funktionellt. Samt...

Läs mer
Bok

325 kr

Provläs
Leda byggprojekt. Utg 2

Av: Jan-Erik Ivansson

Leda byggprojekt är ett hjälpmedel för att underlätta bestämningen av konsultuppdragets innehåll, kvalitet och omfattning vid upphandling av projektledningstjänster för såväl privata som offentliga beställare. Upphandling av projektledningstjänster skiljer sig väs...

Läs mer
Bok

310 kr

Årets bok 2022!
Provläs
Återbruk av byggmaterial

Av: Martina Strand Nyhlin, Johanna Åfreds

Vinnare av Årets bok 2022! Boken Återbruk av byggmaterial presenterar goda exempel på hur man konkret har arbetat med återbruk i en mängd inspirerande projekt inom bygg-och fastighetsbranschen. Boken ger en nulägesanalys, diskuterar hinder och lösningar för återbr...

Läs mer
Bok

499 kr

Provläs
Beteendebaserad säkerhet. Handbok för byggbranschen

Av: Erik Matton, Fredrik Rosengren

VINNARE ÅRETS BOK 2018! "En pedagogiskt upplagd bok som reder ut varför vi gör som vi gör och hur vi borde tänka vad gäller säkerhet. I en ingenjörsdriven bransch styrd av ekonomi och hårda fakta, ger boken ett nytt och vidare perspektiv med fokus på förändring av...

Läs mer
Bok

374 kr

Provläs
Puts - Utseende, funktion, beständighet

Av: Per Arne Ivarsson

Nominerad till Årets bok 2022! Puts av lera, kalk och gips har använts under flera tusen år. För arkitekten erbjuder putsen både rika gestaltningsmöjligheter och lång beständighet, samt är ett hållbart materialval. Boken PUTS är skriven dels som en handbok, dels f...

Läs mer
Bok

567 kr

Provläs
300 frågor och svar om entreprenadjuridik

Boken är en sammanställning av frågor och svar i konkreta situationer där entreprenadjuridik används i lösningen på problem mellan parterna i ett affärsförhållande. Urvalet är hämtat från tidningen Byggindustrins frågespalt Fråga juristerna, där entreprenadjuriste...

Läs mer
Bok

406 kr

Provläs
Rättsfallsguiden. 216 viktiga avgöranden inom entreprenadrätten

Av: Maria Andersson, Gustav Gonelius, Martin Peterson, Claes Sahlin

Rättsfallsguiden presenterar referat av 216 domstolsavgöranden av särskild betydelse och intresse inom entreprenad- och konsulträtten och är avsedd att användas som uppslagsbok, guide och hjälpmedel för alla som arbetar inom entreprenadrättens område. Rättsfallen ...

Läs mer
Bok

380 kr

Provläs
ABK 09 i praktiken

Av: Helena Dahlberg, Henrik Rosenqvist

Nominerad till Årets bok 2022! ABK 09 är samhällsbyggnadssektorns standardavtal för konsultuppdrag. Att konsulter och beställare är väl insatta i avtalet och hur det påverkar den egna verksamheten och affären är därför av största vikt. I boken redogörs för de prak...

Läs mer
Bok

578 kr

Provläs
Partneringboken

Av: John Hane, Malin Österberg

Nominerad till årets bok 2020! Bygg- och anläggningsprojekt handlar om stora investeringar och präglas ofta av tids- och kostnadspress, inte sällan med kvalitetsproblem som följd i det färdiga byggobjektet. Sedan millenieskiftet har intresset för alternativa model...

Läs mer
Bok

594 kr

E-bok
Provläs
E-BOK ABK 09 i praktiken

Av: Helena Dahlberg, Henrik Rosenqvist

Nominerad till Årets bok 2022! ABK 09 är samhällsbyggnadssektorns standardavtal för konsultuppdrag. Att konsulter och beställare är väl insatta i avtalet och hur det påverkar den egna verksamheten och affären är därför av största vikt. I boken redogörs för de prak...

Läs mer
E-bok

578 kr