Internet explorer 11 kommer att slutas supportas här på byggtjanst.se. Vi rekommenderar att byta till en modernare webbläsare. Exempel Chrome, Edge eller Firefox

Årets bok

Utdelningen av ”Årets bok” är ett initiativ för att rikta fokus på titlar Svensk Byggtjänst givit ut under ett kalender år. Svensk Byggtjänsts förlagschef nominerar titlar ur årets egna utgivning och juryn som väljer vinnarboken består av representanter från byggbranschen. Juryn varierar från år till år.

Bedömningskriterier för Årets bok
Priset Årets bok tilldelas den bok utgiven av Svensk Byggtjänst som under året på bästa sätt till form och innehåll förmedlar och tillgängliggör kunskap av relevans inom byggbranschen. 

Nominerade sedan 2018
Utmärkelsen har funnits sedan år 2018. Nedan hittar du samtliga böcker som varit nominerade.

 

Provläs
Rättsfallsguiden. 216 viktiga avgöranden inom en...

Av: Maria Andersson, Martin Peterson, Claes Sahlin, Gustav Gonelius

Rättsfallsguiden presenterar referat av 216 domstolsavgöranden av särskild betydelse och intresse inom entreprenad- och konsulträtten och är avsedd att användas som uppslagsbok, guide och hjälpmedel för alla som arbetar inom entreprenadrättens område. Rättsfallen ...

Läs mer
bok

362 kr

Provläs
Tidstypiska kök & bad 1880-2000

Av: Cecilia Björk, Gustav Bergström, Laila Reppen

Vinnare av Årets bok 2020! Boken ger en illustrativ bild av standard- och stilutvecklingen av kök och badrum i Sveriges flerbostadshus och småhus. Utformning och utrustning av kök och badrum följer tidsandan genom decennierna, såväl tekniskt som funktionellt. Samt...

Läs mer
bok

298 kr

Provläs
Rita detaljer

Av: Niclas Hedin

Nominerad till årets bok 2020!  Att bygga hus med hög prestanda kräver genomtänkta detaljer eftersom de har stor indirekt inverkan på flera faktorer som energi, fukt och termiskt klimat. Boken Rita detaljer besvarar frågor som: Vad är en detalj? Vilka detaljer är ...

Läs mer
bok

509 kr

Provläs
300 frågor och svar om entreprenadjuridik

Boken är en sammanställning av frågor och svar i konkreta situationer där entreprenadjuridik används i lösningen på problem mellan parterna i ett affärsförhållande. Urvalet är hämtat från tidningen Byggindustrins frågespalt Fråga juristerna, där entreprenadjuriste...

Läs mer
bok

387 kr

Provläs
Partneringboken

Av: John Hane, Malin Österberg

Nominerad till årets bok 2020! Bygg- och anläggningsprojekt handlar om stora investeringar och präglas ofta av tids- och kostnadspress, inte sällan med kvalitetsproblem som följd i det färdiga byggobjektet. Sedan millenieskiftet har intresset för alternativa model...

Läs mer
bok

566 kr

E-bok
E-BOK Rättsfallsguiden. 216 viktiga avgöranden i...

Av: Maria Andersson, Martin Peterson, Claes Sahlin, Gustav Gonelius

Rättsfallsguiden presenterar referat av 216 domstolsavgöranden av särskild betydelse och intresse inom entreprenad- och konsulträtten.Boken kan väl användas som uppslagsbok, guide och hjälpmedel för alla som kommer i kontakt med entreprenadrättens område. Rättsfal...

Läs mer
E-bok

362 kr

Provläs
Att vara byggherre

Av: Sven Fristedt, Nina Ryd

Vinnare årets bok 2019! Boken beskriver betydelsen och komplexiteten hos en för samhället mycket viktig roll, byggherrens. På ett strukturerat sätt leds läsaren med hjälp av flera intressanta exempel genom samhällsbyggnadsprocessen ur en byggherres perspektiv. Bok...

Läs mer
bok

495 kr

Provläs
Leda byggprojekt. Utg 2

Av: Jan-Erik Ivansson

Leda byggprojekt är ett hjälpmedel för att underlätta bestämningen av konsultuppdragets innehåll, kvalitet och omfattning vid upphandling av projektledningstjänster för såväl privata som offentliga beställare. Upphandling av projektledningstjänster skiljer sig väs...

Läs mer
bok

295 kr

Provläs
Fastighetsautomation

Av: Markus Edmark

Arbetet inom fastighetsautomation förknippas i stor utsträckning med regulatorer, kommunikationslösningar och andra tekniska lösningar. I boken behandlas hela arbetsprocessen från upphandling av konsult och entreprenörer, utförandet i entreprenörsskedet ända fram ...

Läs mer
bok

678 kr

Provläs
Betonghandbok Material. Del 2

Se inspelning av webbinar om betong Vinnare av Årets bok 2021. Betonghandbok Material, del 2, beskriver materialegenskaperna hos betong och dess delmaterial. Även beräkningsmodeller ges för utveckling och förändring av ett flertal egenskaper. Handboken utgör ett v...

Läs mer
bok

1 290 kr