Bokutgivning

Svensk Byggtjänsts förlagsverksamhet 

Bokutgivning har i flera decennier varit en viktig del av Svensk Byggtjänsts verksamhet. Vi är idag det enda förlaget som ger ut kvalificerade fackböcker för hela byggsektorn. Vi vänder oss till människor som är yrkesverksamma inom byggande och anläggning: byggherrar och entreprenörer, arkitekter och projektörer, konsulter och egenföretagare.

Svensk Byggtjänst ger ut 25-30 titlar per år, både helt nya böcker och nya utgåvor av böcker som funnits tidigare. Vi ser gärna att utgivningslistan växer, om vi hittar lämpliga projekt. Svensk Byggtjänst tar gärna emot idéer och manuskript till nya böcker. Tycker du att det är något byggrelaterat ämne som saknar bra fackböcker? Har du tankar om att skriva en bok? Har du kanske redan material i skrivbordslådan (eller ännu hellre datorn)? Då är du hjärtligt välkommen till oss.

Vi framställer också böcker på beställning av företag eller organisationer. Böcker som kan användas till exempel i marknadsföringen av ett företag eller en bransch, eller för internutbildning. Vi har ett kontaktnät av skribenter, illustratörer, formgivare med flera, som under vår ledning kan producera böcker av olika slag.

Kontakta oss gärna med dina bokidéer!

Helene Strandgren

Helen Strandgren
Förlagschef
hst@byggtjanst.se
Telefon 08-457 11 35