Anläggningsarbete. Utg 2

av Michael Åhström
bok

724 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

”Anläggningsarbete” beskriver vad det innebär att arbeta som anläggare.
Faktaboken ger en bred bild av vanliga anläggningsområden som ingår i yrket. Här beskrivs arbetstekniker, material och anläggningsmaskiner. Dessutom beskrivs stegvis vilka arbetsmoment som ingår i ett byggnadsprojekt vid anläggande av vatten- och avloppsledningar, vägar, grönytor, broar, järnvägar med mera.

Även risker i arbetsmiljön tas upp och du hittar tips på hur arbetet kan utföras säkert.
Boken ingår i Libers läromedelsserie "Bygg" med grundläggande kunskaper för gymnasiet.