Belysning där det behövs

bok

125 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Frågan om belysning på statlig väg har diskuterats i olika omgångar sedan mitten av 1900-talet.

I denna gemensamma studie mellan Trafikverket och SKL ses frågställningarna över för att skapa ett tydligare system. Rapporten vill underlätta den fortsatta samverkan som behövs mellan kommunerna och Trafikverket kring belysningsanläggningar längs med statliga vägar i Sverige och vem som ska vara huvudman.