Skulden till underhåll

bok

210 kr exkl.moms

Samhällets tillgänglighet för alla bygger på en väl fungerande infrastruktur som sköts och underhålls på rätt sätt. Skriften beskriver tillståndet på kommunala gator, broar och belysningsanläggningar. Här beskrivs hur man bör arbeta med drift och underhåll för att undvika en ökad underhållsskuld.