E-BOK Utemiljö. Utg 5 E-bok

av Hans Andrén (Red)
E-bok
Provläs boken

675 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
Tryckt bok Titeln finns också tillgänglig i tryckt utgåva
675 kr

Utemiljö är en praktisk handbok som handlar om arbete med utemiljöarbete inom park-, fastighets- och kyrkogårdsförvaltning eller på golf- och idrottsanläggningar.

I boken finns samlad nödvändig grundläggande kunskap inom området och förslag ges till arbetsmetoder och rutiner för att upprätthålla önskad kvalitet på utemiljön. Med hjälp av arbetsbeskrivningar uppställda i punktform ges direkt hjälp i utformningen av arbetet, såväl för arbetsledning som personal.

Utemiljö kan användas vid validering och utbildning mot kompetensnivån för TCYKs Yrkesbevis 1 – skötsel och förvaltning av utemiljö. Den är producerad i nära samarbete med yrkesverksamma praktiker för att ge en rättvisande bild av yrkeslivet. I arbetet har deltagit ett flertal representanter från utemiljö- och fastighetsbranschen.

Utemiljö är samordnad med terminologi och struktur i Moviums Skötselmanual 98, AMA Anläggning 20 och RA 20 Anläggning samt AFF Tjänstebeskrivning SD – Utemiljö. Den kan därför också fungera som stöd vid upphandling och projektering.